Construction

Kader is zeer ervaren op gebied van large-scale construction. Dit vereist SHE coördinatie en multidisciplinaire samenwerking met verschillende organisaties vanuit het HSE beleid. Het vroegtijdig betrekken van Kader, al in de ontwerpfase, resulteert in een (kosten-) efficiëntere uitvoeringsfase. Wij verzorgen het totale HSE management op (grote) bouwprojecten, maar kunnen bijvoorbeeld ook alleen zorgdragen voor het dagelijks operationeel veiligheidskundig toezicht.