030 243 64 64
HSE management voor Combinatie NRG project ‘HDD boring kust Noord Holland’

HSE management voor Combinatie NRG project ‘HDD boring kust Noord Holland’

In opdracht van de Combinatie NRG (Alsema, Denys en van Vulpen) is Kader gestart met het HSE management op het project ‘Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) landkabel Civiel HDD’ te Beverwijk. In dit project zorgt Combinatie NRG ervoor dat de door windmolens opgewekte energie op zee, die bij Wijk aan Zee aan land komt, middels Horizontal Directional Drilling (HDD of ook wel Horizontaal Gestuurde Boringen) naar het Hoogspanningsstation Beverwijk wordt gebracht, om daar aangesloten te worden op het Nederlandse Hoogspanningsnet.

Kader geeft invulling aan het HSE management en draagt zorg voor een veilige uitvoering van het project. Met het opzetten en uitdragen van het V&G beleid en KAM beleid én onze ondersteuning om trede 4 op de NEN Veiligheidsladder te behalen, ontzorgen wij de opdrachtgever bij het realiseren van de doelstelling ‘geen bedrijfsongevallen met verzuim’. Met de ambitie om van trede 3 naar 4 op de Veiligheidsladder te stijgen, wordt het specifieke SHE verbeterplan gedurende het project geïmplementeerd en uitgevoerd.

Mark de Bruijn, Project Manager HKNwA Land Cable & HDD:

“Onze missie voor het project Hollandse Kust Noord is het op een veilige wijze – “zero injuries” – realiseren van betrouwbare ondergrondse kabelverbindingen. Hiermee sluiten wij aan bij de veiligheidsambitie van onze Opdrachtgever TenneT “iedereen veilig thuis”.

De expertise van de medewerkers van Kader in ons projectteam draagt bij aan het behalen van die missie. Kader professionals werken continu aan verbetering van kwaliteit en delen deze kennis proactief met het projectteam.”

Naar verwachting loopt het project tot medio 2022. Wij zijn enorm trots dat wij onze kennis & expertise op het gebied van HSE management, V&G coördinatie en KAM coördinatie mogen inzetten bij dit bijzondere project!

Download ons magazine met een selectie van referenties in diverse branches!

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring