030 243 64 64
Kader breidt V&G coördinatie uit met Corona coördinatie voor Jorritsma Bouw op bouwlocatie Ausnutria

Kader breidt V&G coördinatie uit met Corona coördinatie voor Jorritsma Bouw op bouwlocatie Ausnutria

Kader verzorgt al geruime tijd de V&G coördinatie en het veiligheidskundig toezicht voor hoofdaannemer Jorritsma Bouw bij de bouw van een nieuwe productielocatie voor Ausnutria. Hiermee ontzorgt Kader Jorritsma Bouw bij het voldoen aan wet- en regelgeving en de voorschriften vanuit Ausnutria. In deze coronacrisis levert Kader nu ook een extra meerwaarde door invulling te geven aan de functie van Corona Coördinator.

Uitbreiding werkzaamheden met Corona coördinatie

Het opstellen en onderhouden van het V&G plan en het veiligheidskundig toezicht op de bouwlocatie behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Ook wordt veiligheidskundig advies gegeven en worden toolboxen georganiseerd en werkvergunningen opgesteld. In de functie van Corona Coördinator wordt het projectteam geadviseerd over de handhaving van de hygiënemaatregelen en wordt de toegang van bouwpersoneel tot de bouwlocatie gecoördineerd. Ook de invulling van praktische maatregelen, zoals het herindelen van de schaftruimte, het creëren van extra handen-was locaties en het toezicht houden op de anderhalve meter afstand regel behoren tot de werkzaamheden.

Jeroen Dekkinga, veiligheidskundige Kader:

“Om de continuïteit van het bouwproject te blijven waarborgen, is het belangrijk om doeltreffende maatregelen te nemen en de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Dit vraagt om een creatieve werkwijze, snel schakelen en een realistisch blik. Door continu in gesprek te blijven met opdrachtgevers en werknemers op de bouwlocatie is het goed mogelijk om beheersmaatregelen uit te voeren.’

Mark Visser, projectleider Jorritsma Bouw:

“Door de V&G coördinatie die Kader al verzorgde, is het een kleine stap om in deze tijd ook de coördinatie van de gezondheidsscreening door middel van checklists hierin mee te nemen. Door de coronacrisis hebben Ausnutria en Jorritsma Bouw de regels aangescherpt en is het niet meer mogelijk om zonder deze screening op de bouwlocatie toegelaten te worden. De ingevulde checklists worden beoordeeld waarna er een ‘go’ of een ‘no go’ wordt gegeven. Het bouwteam wordt enorm ontlast door de Corona Coördinator. Hierdoor kunnen zij zich voor de volle 100% richten op de bouwactiviteiten. Kader volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond de hygiënemaatregelen die het RIVM voorschrijft en adviseert over mogelijke middelen en beheersmaatregelen.”

Tjitze Postma, projectleider Investeringen Ausnutria:

“Sinds de maatregelen van de overheid om de coronacrisis te beteugelen is het voor een deel echt even anders werken. Vanuit de projectcoördinatie betekent dit meer vanuit huis werken. Soms is de aanwezigheid en het contact op de bouwlocatie nodig. Tot nu toe gaat dat prima met de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar. De eerste week van de landelijke maatregelen zat er aardig wat tijd in het stroomlijnen van de door Ausnutria genomen maatregelen met betrekking tot de bouw. Maar dit was snel helder en is door Kader goed opgepakt!”

Download ons magazine met een selectie van referenties in diverse branches!

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring