030 243 64 64
Kader tegen klimaatverandering: ondersteuning van Hitachi ABB Power Grids

Kader tegen klimaatverandering: ondersteuning van Hitachi ABB Power Grids

Windplan Groen is een project van 86 nieuwe windturbines met een totaal vermogen van ca. 500 MW. Samen wekken ze ongeveer 1,9 miljard kWh per jaar op – evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. De veiligheidskundigen van Kader ondersteunden Hitachi ABB Power Grids bij het gesloten distributiesysteem.

De klimaatverandering heeft wereldwijd impact en dat merken landen die kampen met droogte, wateroverlast en sterke natuurverschijnselen nu al. Daarom is de overstap op duurzame (hernieuwbare) energie belangrijk: dit beperkt de uitstoot van CO2 en is een van de kerndoelen van de energietransitie. Windplan Groen draagt bij aan de totstandkoming van de energietransitie.

Windplan Groen + Hitachi Power Grids + GDG

De windparken van Windplan Groen hebben een netaansluiting nodig om te kunnen opereren en energie te leveren. Voor de netaansluiting is een eigen elektriciteitsnet ontwikkeld dat een gesloten distributiesysteem vormt. Hitachi Power Grids is leverancier van het transformatorstation van het gesloten distributiesysteem.

Er zijn vier locaties waar Hitachi aan werkt:

 • Locatie transformatorstation Dronten;
 • Locatie onderstation TenneT Dronten;
 • Distribution Station Oldebroekertocht 3;
 • Distribution Station XY Wind.

“Junioren kregen de kans om zelfstandig ervaring op te doen.”

Hoe ondersteunde Kader Hitachi?

Kader ondersteunde Hitachi van 1 oktober 2021 tot 1 juli 2022. Marcel de Boorder was de projectveiligheidskundige van Kader. Hij hielp de sitemanager met verschillende taken, zoals het informeren over onveilige situaties, bijna-ongevallen en incidenten.

Marcel: “Ook deed ik werkplekinspecties (vooral tijdens potentiële risicovolle activiteiten), zorgde dat onveilige situaties goed werden gerapporteerd, bezocht regelmatig HSE-bijeenkomsten en ondersteunde het projectteam en onderaannemers op het gebied van veilig en gezond werken op de locaties.”

Werkzaamheden projectveiligheidskundige

Marcel werkte twee dagen per week aan het project. “Voor sommige deelactiviteiten was er geen bezetting beschikbaar bij mij om hier op locatie toezicht te houden. Op die momenten werd in overleg met de sitemanager en projectmanager van Hitachi aanvullend toezicht vanuit Kader verzorgd.”

Een mooie gelegenheid voor verschillende junioren om zelfstandig ervaring op te doen, vond Marcel. “Ik coachte ze op afstand en ook de sitemanager ondersteunde de junioren. Een win-win situatie voor alle partijen.”

“Het coronavirus, de transportafstanden en beperkte materiaalbeschikbaarheid zorgde voor uitdagingen.”

Activiteiten aanvullend toezicht & uitdagingen

Kader hield aanvullend toezicht bij het hijsen en plaatsen van betonelementen. Ook ondersteunde het bedrijf bij het hijsen door Mammoet van twee transformatoren (van 140 en 160 ton) uit een binnenvaartschip, transport én installatie van de transformatoren op locatie.

Volgens Marcel had het project verschillende uitdagingen:

 1. Complexiteit materialen logistiek Hitachi
  Marcel: “Hoewel het project qua oppervlakte niet al te groot is, was het voor het projectteam een flinke klus om alle materialen op tijd en in de juiste samenstelling op het project te krijgen. Corona gooide roet in het eten, de transportafstanden waren soms groot en er was beperkte beschikbaarheid van materialen. Een pittige uitdaging! Toch bleef door flexibiliteit, vakmanschap en actief inspelen op planningswijzigingen het team van Hitachi op schema voor een tijdige afronding van het project, waarbij de opdrachtgever GDG in het complete traject is meegenomen: zowel in de besluitvolging, als opvolging van de activiteiten.”
 2. Wissende kwaliteit (onder)aannemers
  Marcel: “Door de krappe arbeidsmarkt én grote vraag naar aannemende partijen stond het projectteam voor grote uitdagingen: niet alleen om aannemers in te huren, maar ook om te zorgen dat deze medewerkers over de juiste competenties en certificatie beschikten.”

Grote carrièrestappen

Windplan Groen was na Windplanblauw het tweede project waar Kader ondersteunde. Bij beide projecten was er veel samenwerking tussen veiligheidskundigen Marcel en Herriët Gasper.

Marcel: “Herriët heeft mij wegwijs gemaakt binnen de projectorganisatie van Hitachi. Ik hielp haar om zich breder te ontwikkelen als (toen nog) veiligheidskundige. Uiteindelijk kreeg Herriët de kans om als HSE-manager bij Hitachi te werken. Fantastisch om te zien dat ze zulke grote stappen maakt in haar vak!”


Ventolines heeft voor Windplan Groen de ontwikkeling verzorgd. Windplan Groen is uitgegroeid tot een vereniging van elf individuele windparken, ieder met een grote mate van autonomie. Acht van deze windparken zijn aangesloten op het GDG – deze parken zijn ook aandeelhouder van GDG.

Het bestuur van het GDG is de opdrachtgever van Hitachi en stelde een bouwteam samen om de taken van de opdrachtgever te vervullen. Dit bouwteam bestaat grotendeels uit Ventolines-medewerkers, maar ook Aratis levert een belangrijke bijdrage.

Kader HSE

Kader HSE

Kader HSE

Kader HSE

Kader HSE

Kader HSE

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
 • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring