030 243 64 64
Veiligheidskundig toezicht voor Consolis Spanbeton

Veiligheidskundig toezicht voor Consolis Spanbeton

Kader heeft de V&G coördinatie en het veiligheidskundig toezicht verzorgd voor Consolis Spanbeton. Consolis Spanbeton produceert voorgespannen betonproducten voor de bouw van onder andere gebouwen, bruggen en viaducten op (water)wegen. Deze opdrachtgever heeft veiligheid hoog op de agenda staan.

Naast de invulling van het HSE beleid heeft de veiligheidsdeskundige op de projectlocatie zorg gedragen voor een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden.

Een Arbo brede risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) en functionele en operationele ri&e’s per productiehal en -afdeling zijn uitgevoerd. Vervolgens zijn Taak Risico Analyses (TRA’s) voor bestaande en nieuwe machines en werkinstructies voor alle productieprocessen opgesteld.

Kader maakt gebruik van de bedrijfskennis van de medewerkers op de werkvloer. Op basis van gesprekken met medewerkers krijgt Spanbeton goed inzicht in het productieproces, de gevaren en risico’s en de problemen die medewerkers ondervinden met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Medewerkers worden dus nadrukkelijk betrokken bij het verbeteren van aspecten op het gebied van HSE management. Door uitwisseling van informatie en ervaringen is Spanbeton in staat direct problemen op te lossen.

Werkzaamheden zoals het actualiseren van VGM beleidsstukken, het bijwonen van het VGM overleg, het uitvoeren van (bijna) ongevallenanalyses en het toepassen van stoffenmanager (gevaarlijke stoffen) behoorden ook tot het takenpakket van onze veiligheidsdeskundige. De veiligheidsdeskundige rapporteert en overlegt aan en met de productiemanager, operationsmanager, teammanagers en voormannen.

Veiligheidsdeskundige Consolis Spanbeton

Dhr. R. Alioglou, Production Manager Consolis Spanbeton:

"Kader heeft maar weinig nodig om een goede aanvulling te geven op ons veiligheidsbeleid. De veiligheidsdeskundige is erg kundig. Het werktempo ligt hoog, dat werkt gewoon geweldig. We verstaan elkaar en dat vind ik erg belangrijk. Ook de vertaalslag naar de werkvloer én de communicatie met de mannen in de fabriek is heel laagdrempelig. Dat spreekt ons aan. Belangrijk aspect hierbij is dat er gehoor wordt gegeven aan veilig werken op de werkvloer. Daar gebeurt het tenslotte en daar liggen de risico’s!"

Download ons magazine met een selectie van referenties in diverse branches!

VGM coordinatie Consolis Spanbeton

Spanbeton veiligheidskundig toezicht

Spanbeton veiligheidskundige

Veiligheidskundige ondersteuning Consolis Spanbeton

Spanbeton veiligheidskundige ondersteuning

Kader HSE

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring