030 243 64 64
Veiligheidskundige ondersteuning bij uitbreiding melkpoederfabriek Nestlé

Veiligheidskundige ondersteuning bij uitbreiding melkpoederfabriek Nestlé

Opdrachtgever Jorritsma Bouw verzorgde als hoofdaannemer voor Nestlé de uitbreiding van een fabriek waar een hoogwaardig melkpoederproduct wordt geproduceerd. De productie ging tijdens de bouw in de bestaande fabriek door. Kader verzorgde de V&G coördinatie op locatie in Nunspeet.

Kader was gedurende 1,5 jaar fulltime aanwezig op de bouwlocatie en fungeerde als vraagbaak, werkte samen en overlegde met alle betrokkenen van het bouwproject om de werkzaamheden veilig, vloeiend en vlekkeloos te laten verlopen. Verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid, en milieu werden overlegd met de hoofdaannemer en zo snel mogelijk doorgevoerd in het bouwproces. De uitdaging in dit project zat met name in de planning en de beperkte ruimte om te bouwen, omdat de fabriek ondertussen door draaide. Vanwege het krappe tijdpad werd in shifts gewerkt, wat vraagt om extra aandacht op het gebied van HSE management. Vanwege de complexiteit van het project waren er vijf uitvoerders betrokken. Tijdens het project zijn 100.000 ongevalsvrije uren gedraaid.

Kader verzorgt V&G Coördinatie Nestlé Nederland Jorritsma Bouw

De werkzaamheden

De werkzaamheden van de Kader veiligheidsdeskundige bestonden onder meer uit het toetsen en aanpassen van V&G plannen van (onder)aannemers, het uitvoeren van werkplekinspecties, het vergroten van veiligheidsbewustzijn bij medewerkers door hen aan te spreken en te begeleiden, het opstellen en uitgeven van werkvergunningen. Daarnaast werden kick-off instructies verzorgd en toolboxmeetings georganiseerd, toezicht gehouden op en begeleiding gegeven bij (risicovolle) werkzaamheden, HSE rapportages met onveilige handelingen bijgehouden door onze veiligheidskundige.

E. van der Ploeg, projectleider Jorritsma Bouw over Kader:

Op hoogtij dagen waren er ruim 400 medewerkers op de bouwlocatie. In al die tijd en in de verschillende bouwfases heeft zich geen één bedrijfsongeval met verzuim voorgedaan.

“De veiligheidskundige van Kader heeft goed werk geleverd. Hij ziet het werk liggen, steekt de handen uit zijn mouwen en denkt goed mee gedurende het bouwproces. Het goed acteren in teamverband en de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de praktijk was perfect. Het totale bouwproject heeft 1,5 jaar in beslag genomen. Daarin zijn verschillende fases, van sloop, naar hot-phase naar nieuwbouw de revue gepasseerd. Het veiligheidsbeleid is goed uitgevoerd en Kader heeft continu gezorgd voor een veilig werkklimaat gedurende de totale looptijd van het project. Daarin is Jorritsma Bouw enorm ontzorgd.”

Download ons magazine met een selectie van referenties in diverse branches!

Kader HSE

Kader HSE

Kader HSE

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring