030 243 64 64
Commissioning

Commissioning

In de fase van commissioning worden bouwwerk en installaties voor het eerst in gebruik genomen. Dit is een complex gebeuren, waarbij verschillende partijen moeten samenwerken en complicerende factoren kunnen optreden. Veiligheidskundige coördinatie en toezicht tijdens de aanleg en ingebruikname is van essentieel belang. Kader ontzorgt haar opdrachtgevers bij een veilige en vakkundige ingebruikname van bouwwerken en (complexe) installaties conform de ontwerpspecificaties en wettelijke eisen.

Meerwaarde veiligheidskundig toezicht bij ingebruikname

Met het veiligheidskundig toezicht en het laten uitvoeren van testprotocollen, beproevingen en risicoanalyses krijg je inzicht in complicerende factoren en potentiële gevaren bij ingebruikname. Hiermee kunnen veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden voorkomen of beperkt.

Het uitvoeren van inspecties, controles en tests vormt bovendien een goede basis voor het opzetten van een onderhoudssysteem voor het gebouw en/of installaties.

Door een goede veiligheidskundige voorbereiding kunnen activiteiten met de juiste beheersmaatregelen tijdig en op de juiste manier worden uitgevoerd. Onnodige kosten worden voorkomen en er kan sneller en veiliger worden gewerkt.

Onze veiligheidsdeskundigen zijn heel goed in staat het proces van commissioning te overzien en effectief te laten verlopen.

Onze mogelijkheden

Afhankelijk van jouw rol in het project (opdrachtgever of opdrachtnemer) kunnen wij de gehele veiligheidskundige coördinatie tijdens de aanleg en (gedeeltelijke) ingebruikname voor je uit handen nemen. Doel is natuurlijk het voorkomen van risico’s op ongevallen en het realiseren van een goede beheersing van geplande activiteiten.

Kader ondersteunt bij onder andere het opzetten van beheersstructuren, zoals werkvergunningssystemen en LOTOTO systemen, het opstellen van werkmethodebeschrijvingen en het opleiden van medewerkers.

Wij verifiëren of equipment, systemen en/of bedrijfsmiddelen voldoen aan de ontwerpspecificaties en wettelijke eisen (CE markering machines), leggen onze bevindingen vast en controleren of de aanleg en ingebruikname vakkundig en veilig wordt uitgevoerd.

Het opstellen van beheersmaatregelen, beproevingsplannen en het uitvoeren van inspecties, testprotocollen, controles en risicoanalyses (procesveiligheid) is voor onze veiligheidsdeskundigen dagelijkse praktijk.

Uw wettelijke verplichtingen

Bij het ontwerpen van een bouwwerk, dus in de ontwerpfase, moet de opdrachtgever er al rekening mee (laten) houden dat werkzaamheden in de gebruiks- en sloopfase gezond en veilig kunnen worden uitgevoerd. Dit is een verplichting vanuit het Arbobesluit.

Toch kan het uitsluiten van veiligheids- en gezondheidsrisico’s niet allemaal ondervangen worden in de ontwerpfase. In de commissioning bouw en uitvoeringsfase ontstaan vaak nieuwe gevaren die in de ontwerpfase niet zijn voorzien. Zeker als er meerdere partijen betrokken zijn bij een project.

Vanaf het moment dat medewerkers het gebouw of installatie in gebruik nemen en processen in werking worden gesteld, is het wettelijk verplicht vooraf beproevingsplannen op te stellen en risicoanalyses uit te voeren.

Ervaring & expertise

De druk in de fase van commissioning bouw is hoog. Iedere dag stilstand is een grote kostenpost. Het spanningsveld tussen de wensen en eisen van de opdrachtgever en de ingebruikname van installaties is enorm. Onze veiligheidsdeskundigen hebben veel ervaring in de veiligheidskundige coördinatie bij de ingebruikname van (complexe) bouwwerken en installaties. Zij zijn heel goed in staat het proces van commissioning te overzien en effectief te laten verlopen.

Onze veiligheidskundigen beschikken over jarenlange praktijkervaring op het gebied van bouwveiligheid, installatieveiligheid, gebruiks- en onderhoudsveiligheid van gebouwen en installaties in alle projectfases.

Daar waar nodig kunnen wij specialisten, zoals bijvoorbeeld procesveiligheidskundigen en ATEX deskundigen, in verband met stof of gas explosieveiligheid, inzetten. Ook hebben wij een machineveiligheidsdeskundige, een Certified Machinery Safety Expert (CMSE®), in huis.

Kader heeft onder andere (green- en brownfield) projecten in de gezondheidszorg (ziekenhuizen), geneesmiddelen- en foodindustrie (melkpoeder, babyvoeding en kaas fabrieken) begeleid. Daarbij hebben wij deze opdrachtgevers ontzorgd in de commissioning van de daarbij behorende proces- of gebouwgebonden installaties. Ook hebben wij deze opdrachtgevers in de daaraan voorafgaande ontwerpfase en uitvoeringsfase begeleid.

Wat beloven wij

Met de inzet van deskundige en ervaren veiligheidskundigen ondersteunen wij onze opdrachtgevers op het gebied van HSE management; Health, Safety en Environment.

Onze zelfstandig opererende professionals investeren in kennis over uw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en professional is hierbij van essentieel belang.

Zo kunt u zich zonder zorg richten op uw primaire proces en is continuïteit op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gegarandeerd.

Met onze veiligheidskundige expertise binnen uiteenlopende branches en projectfases bent u met Kader verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!

Branches

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring