030 243 64 64
Machineveiligheid

Machineveiligheid

Machineveiligheid en CE markering machines is van groot belang bij het op de markt brengen van machines. In Nederland betekent dat voldoen aan de eisen in het op de Machinerichtlijn gebaseerde Warenwetbesluit Machines. Werken met machines brengt voor de werkgever eisen met zich mee vanuit het Arbobesluit. Kader Group heeft technische kennis én kennis van wet- en regelgeving en ondersteunt je graag bij machineveiligheid en CE markering machines!

Onze meerwaarde

We hebben ervaring met machineparken binnen de meest uiteenlopende branches en bieden advies en ondersteuning op maat. Onze veiligheidsdeskundigen hebben een technische en veiligheidskundige achtergrond. Zo hebben we veiligheidsdeskundigen die een werktuigbouwkundige opleiding hebben gevolgd en hebben onze specialisten jarenlange expertise en ervaring in CE markering Machines en zijn TÜV Persoonsgecertificeerd voor Machine Safety en/of Functional Safety. Kader Group volgt de wetgeving op de voet en weet deze te vertalen naar de praktijk. Zo kunnen we maatwerk bij machineveiligheid leveren: alleen de periodieke risicobeoordeling of juist het hele traject naar een CE markering machines.

Een passende oplossing, zowel voor nieuwe als bestaande machines!

Onze aanpak

Een veiligheidsanalyse op locatie van het machinepark geeft een totaaloverzicht van de actuele veiligheidstoestand van je machines. We leggen de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van je machine(s) tegen de risico’s zoals bepaald in de Machinerichtlijn en het Arbobesluit. Samen met bedienend en/of onderhoudspersoneel analyseren we het arbeidsproces van de machines om essentiële gevaren vast te stellen. Aan de hand van onze veiligheidsanalyse adviseren wij over noodzakelijke maatregelen met inachtneming van de wettelijke eisen. Dit kan voor zowel bestaande als nieuwe machines. Voor nieuwe machines kunnen we daarnaast voorzien in het opstellen van de technische documenten en gebruikshandleiding ten behoeve van CE markering machines. Voor bestaande machines kunnen wij, naast het opstellen van risicobeoordelingen, ook voorzien in het opstellen van werkinstructies van een machine.

CE markering machines voor fabrikanten

Het Warenwetbesluit Machines en de bijbehorende CE markering machines zijn relevant voor ontwerpers en bouwers van machines. Dit geldt voor kleine, enkele stuk machines tot grote, complex samengestelde machines, ongeacht of deze machine voor eigen gebruik zijn of niet.

Fabrikanten van machines zijn wettelijk verplicht hun (toekomstige) product te beoordelen: voldoet deze aan de definities en essentiële gezondheids- en veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn? Alle machines die binnen Europa op de markt worden gebracht, ook voor eigen gebruik, dienen hier aan te voldoen. Afhankelijk van de machine dien je als fabrikant zelf de CE markering machines aanbrengen of een notified body inschakelen.

Machineveiligheid voor werkgevers

Wanneer je machines in gebruik neemt ben je vanuit het Arbobesluit, richtlijn Arbeidsmiddelen, verplicht je werknemers veilige machines ter beschikking te stellen. Naast correcte installatie en ingebruikname is het wettelijk verplicht periodiek een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. De frequentie van deze RI&E is afhankelijk van hoe vaak de machine gebruikt wordt, door wie, en onder welke omstandigheden de machine draait. Bij iedere substantiële wijziging aan een machine dient een risicobeoordeling opnieuw uitgevoerd te worden. Ook op bestaande machines wordt dus met enige regelmaat een verdiepende RI&E uitgevoerd.

Onze ervaring en expertise

Kader Group biedt veiligheidsdeskundigen met een technische achtergrond, met uitgebreide ervaring in machineveiligheid en CE markering machines bij machineparken in de meest uiteenlopende branches. Je kunt hierbij denken aan gascompressiestations, maar ook CE markering van fonteinen in de gemeente Den Haag of de machineveiligheid bij ingebruikname. Ook voor arbeidshygienische onderzoeken m.b.t. je machinepark zoals geluid, trillingen en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen kun je bij ons terecht!

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring