Procesveiligheid

Procesveiligheid

Procesveiligheid is van groot belang voor producenten in onder andere de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en de olie en gas branche. Tijdens het gebruik, onderhoud of uitbreiding van de installatie kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen, waardoor zich complicerende factoren in de veiligheid van het proces kunnen voordoen. Alle risico’s die zich dan kunnen voordoen dienen beheersbaar gemaakt te worden. Dit is een verplichting vanuit de Arbo- en BRZO-wetgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Kader ontzorgt u bij de procesveiligheid van uw installatie en biedt specialistische ondersteuning bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Onze meerwaarde

Kader benadert procesveiligheid vanuit de techniek én vooral vanuit veiligheidsoogpunt. Onze veiligheidsdeskundigen hebben ruime ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en chemische industrie. Hierdoor kunnen zij heel goed inschatten wat de risico’s kunnen zijn en welke complicerende factoren zich in de praktijk kunnen voordoen.

Daarbij maken wij gebruik van de technische kennis die veelal aanwezig is bij de opdrachtgever of huren wij zo nodig technische kennis bij een van onze partners in. De vertaalslag van de techniek die op papier veilig zou moeten zijn, naar de risico’s die zich in de praktijk kunnen voordoen bij gebruik, onderhoud of uitbreiding van de installatie, is een absolute meerwaarde van Kader!

Onze veiligheidsdeskundigen zijn risicodenkers. Zij denken buiten de gebaande paden en dragen zorg voor een veilig resultaat dat in de praktijk werkt!

Onze mogelijkheden

Kader brengt de risico’s die zich in de procesinstallatie kunnen voordoen in kaart, stelt maatregelen voor om deze risico’s te beheersen en kan deze maatregelen gericht voor u uitvoeren.

U kunt bij ons terecht voor een afgebakend advies op een bepaald onderdeel, maar wij kunnen ook een breed vraagstuk met een multidisciplinair team oppakken, zoals onze arbeidshygiënist voor het verrichten van metingen, een procestechnoloog die adviseert over het verloop van processen en een veiligheidskundige die de impact van de risico’s op de medewerkers voor zijn rekening neemt.

Onze aanpak

Het komt vaak voor dat onze veiligheidsdeskundige tijdens een rondgang gebreken aan een installatie constateert, die risico’s met zich meebrengen. Op dat moment kunnen wij snel schakelen, de juiste specialisten leveren en zorgen dragen voor procesveiligheid!

Afhankelijk van de vraag en risico’s van de installatie beoordelen wij welke specialist of specialisten nodig zijn. Wij hebben specialisten in huis, zoals een werktuigbouwkundige of chemisch procestechnoloog met veiligheidskundige expertise. Zij denken vanuit veiligheid en techniek. Deze specialisten begrijpen heel goed wat er speelt en wat er kan gebeuren in een procesinstallatie.

In veel gevallen voeren wij een veiligheidsstudie uit, waarmee inzichtelijk wordt wat er zou kunnen gebeuren tijdens het proces. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het exploderen of bovenmatig heet worden van een leiding of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Wij kunnen verschillende risicoanalyse methodieken toepassen, zoals HAZOP of LOPA.

Ervaring & expertise

Kader heeft veel ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en chemische industrie. Opdrachtgevers zoals Friesland Campina en Forfarmers hebben wij begeleid bij de procesveiligheid van complexe installaties.

Wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen, verstikkende gassen, chemicaliën, stoominstallaties, nabij elektrische of procesinstallaties, in warme of koude omgevingen, besloten ruimten of in omgevingen met gebruik zijnde installaties dan bent u bij Kader verzekerd van de juiste expertise!

Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring