030 243 64 64

Gezondheid en welzijn

Wij begrijpen dat je alle benodigde expertise voor bijkomende onderzoeken en projectondersteuning niet altijd zelf in huis hebt. Met Kader Consultancy & Interim ben je ervan verzekerd dat ook werkzaamheden en onderzoeken buiten jouw vakgebied op een goede en prettige manier worden opgepakt. Samen werken we aan een duurzame en veilige leefomgeving om door te geven aan toekomstige generaties.

We kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet waarmee je als werkgever aantoonbaar invulling geeft aan je zorgplicht. Met een RI&E breng je arbeidsrisico’s voor jouw medewerkers in kaart. Onze ervaren veiligheidsdeskundigen begeleiden je graag bij het maken of actualiseren van jouw RI&E, het bijbehorende Plan van Aanpak, periodieke opvolging en waar nodig verdiepende RI&E’s!
  • Werkplekinspecties, waarmee kan worden beoordeeld of een werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen en wet- en regelgeving. Zo spoor je onveilige situaties bijtijds op en kun je maatregelen treffen om het risico op incidenten te beperken! Werkplekinspecties zijn voor iedereen zinvol, maar vormen voor VCA-gecertificeerde bedrijven een wettelijke verplichting.
  • Arbeidshygiënisch onderzoek, wat het risico op mogelijke gezondheidsklachten door blootstelling aan chemische, fysieke of fysische factoren inzichtelijk maakt. Wij verzorgen de initiële risicobeoordeling en passen zo nodig verdiepend onderzoek arbeidshygiëne toe.
  • Risicoanalyse met SHE studies, een belangrijk onderdeel voorafgaand aan en tijdens een (bouw)proces. SHE studies is een verzamelnaam voor risicobeoordelingen als HAZOP, HAZID, LOPA, Milieu Effect Rapportage (MER) en brandveiligheidsonderzoek. De uitkomsten van deze analyses geven je praktische criteria voor de uitvoeringsfase. Onze adviseurs begeleiden je graag in het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving!
  • ISO 45001 veiligheidsmanagement, waarmee je aantoont dat jouw organisatie bewust gezond en veilig werkt en voldoet aan internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden. We helpen je graag bij het implementeren van een in de praktijk bruikbaar managementsysteem waarmee je het veiligheids- en gezondheidsniveau van jouw organisatie concreet vergroot.

Voorbereiding, hygiëne en veiligheid zijn cruciale factoren in de industrie.

Voorbereiding, hygiëne en veiligheid zijn cruciale factoren in de industrie. Tijdens de productie, maar ook al tijdens de bouw van je pand of productielocatie. Kader Group verzorgt HSE management en projectveiligheid en draagt daarbij zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de projectlocatie. Van de bouw van een grote melkpoederfabriek tot montage van windturbines, bij kort- en langdurende projecten, in een specifiek stadium of tijdens alle projectfases. Ons doel: alle medewerkers aan het einde van de dag weer gezond en veilig naar huis!

Met de inzet van deskundige en ervaren veiligheidskundigen ondersteunen wij onze opdrachtgevers op het gebied van HSE management; Health, Safety en Environment.

Onze zelfstandig opererende professionals investeren in kennis over jouw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en professional is hierbij van essentieel belang. Zo kun jij je zonder zorg richten op je primaire proces en is continuïteit op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gegarandeerd.

Met onze veiligheidskundige expertise binnen uiteenlopende branches en projectfases ben je met Kader Group verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring