030 243 64 64
Blog 14/09/2021
3 onmisbare aandachtspunten tijdens het bouwen in de farmaceutische industrie

3 onmisbare aandachtspunten tijdens het bouwen in de farmaceutische industrie

Tijdens de productie van geneesmiddelen gelden er vanzelfsprekend strenge eisen. Maar wist u dat de basis van een succesvolle productielocatie al gelegd wordt tijdens de bouw? Wij delen 3 onmisbare aandachtspunten tijdens de constructiefase in de farmaceutische industrie.

 

 1. Voorbereiding van de bouw

Tijdens de bouw wordt de letterlijke en figuurlijke fundering gelegd van een succesvolle farmaceutische productielocatie. Dat verdient een goede voorbereiding en planning vooraf. Ook als het om constructieve veiligheid gaat.

Voer daarom een projectrisico-inventarisatie uit en stel een wettelijk verplicht V&G-plan op. U moet hiervoor een V&G-coördinator ontwerpfase aanwijzen. Door ook de veiligheidsplannen van aannemers op te vragen en te beoordelen, ontdekt u mogelijke knelpunten in de uitvoering. Zo brengt u de situatie goed in kaart en kunt u samen passende maatregelen nemen om de geplande activiteiten veilig en hygiënisch uit te voeren. Denk aan de uitgedachte inrichting van daken om valgevaar te voorkomen of dat er niemand op hoogte werkt wanneer er vlak daaronder al iemand anders werkt.

En weet u al hoe u aangeleverde bouwmaterialen gaat opslaan en schoonhouden? De routing en tijdelijke opslag van materialen bepalen bijvoorbeeld mede of iedereen aan de veiligheids- en hygiëne-eisen kan voldoen. Worden materialen gewoon ergens neergelegd met het risico op vervuiling, of heeft u een lay-down area die vrij is van vuil, stof, ongedierte en bestand tegen weersinvloeden? Hier moet u voorafgaand aan de bouw over nadenken. Niet pas wanneer de eerste vrachtwagen met materialen arriveert.

Zorg ook dat iedereen het HSE-beleid kent en dit kan en wil naleven. Want het gedrag van aanwezigen op de bouwplaats beïnvloeden uiteindelijk uw succes en veiligheid. Een instructie of bewustwordingscampagne vooraf kunnen helpen.

Meer weten over onze QHSE- & Cyber Security diensten en opleidingen voor de farmaceutische industrie?

 

Download brochure

 

 

Punten om mee te nemen in de voorbereidingsfase:

 • Vaststellen bijzondere projectrisico’s
 • V&G-coördinator(en) aanstellen
 • V&G-plan, protocollen en procedures
 • Verkeersrouting
 • Hygiënische tijdelijke opslag van bouwmaterialen
 • Werk, bouw- en milieuvergunningen
 • Overleg met (onder)aannemers en uitvoerenden
 1. Hygiëne tijdens de bouw

De bouw van onderzoeks- en productieomgevingen, zoals laboratoria en cleanrooms, moet zo schoon mogelijk gebeuren. Hout, papier en vocht zijn samen bijvoorbeeld een ideale kweekvijver voor bacteriën en een besmetting op de bouwplaats. Dat kost niet alleen extra schoonmaaktijd. Bacteriën, schimmels, virussen of stofdeeltjes zijn een bron van gevaar voor de latere ingebruikname van het pand.

Hanteer daarom het motto: wat niet vies wordt, hoeft u niet te reinigen. Dat begint al bij het (aan)leggen van vloeren en leidingwerk en het plaatsen van wanden en plafonds. Naar mate er meer procesinstallaties worden geplaatst, wordt de aandacht voor hygiëne alleen maar belangrijker. Is hygiënisch werken haalbaar en houdt iedereen zich aan het HSE-beleid?

Maak afspraken over eten en drinken op de locatie, kleding en schoeisel. Werk met hygiënesluizen en omkleedprocedures en ruim stof op. Zie ook toe op naleving van alle afspraken.

Zulke hygiënemaatregelen zijn soms in strijd met veiligheidsmaatregelen. Hoe laat u bijvoorbeeld iemand laswerkzaamheden uitvoeren in een hygiënezone? Een wegwerpoverall beschermt onvoldoende tegen lasspetters, dus dan zijn er aanvullende maatregelen zoals speciale PBM’s nodig.

Om de hygiëne te borgen moet u soms zelfs medewerkers weren van de bouwlocatie. Denk aan personen met een besmettelijke ziekte, mensen die recent een boerderij bezochten of die in aanraking kwamen met een bepaalde stof.

Voorbeelden van hygiënemaatregelen tijdens de bouw:

 • Hygiënesluizen en afgeschermde gebieden
 • Geen sieraden dragen
 • Handen, gereedschappen en materialen grondig reinigen en desinfecteren
 • Beschermende hygiënische kleding en haar- en baardnetjes dragen
 • Een specifiek schoonmaakregime voor hygiënezones
 • Pest control vanaf dag 1
 1. Veiligheid tijdens de bouw

Farmaceutische locaties zitten vol met high tech-installaties, kabels, luchtkanalen, leidingen en cleanrooms. Dat zorgt voor flinke uitdagingen rond veilig en gezond werken tijdens de bouw van de panden. De uitvoeringsfase is sowieso een turbulente periode. Hoe borgt u de veiligheid van uzelf, onderaannemers, nevenaannemers en hun onderaannemers?

Veilig werken op de farmaceutische projectlocatie is een verantwoordelijkheid van u als opdrachtgever, omdat u zelf de uitvoerende partijen selecteert. U bent wettelijk verplicht om te controleren of een aannemer de opdracht veilig en conform de wettelijke vereisten kan uitvoeren.

Aandacht voor veiligheid helpt om te zorgen dat iedereen na afloop van de werkzaamheden weer veilig thuiskomt. Daarom worden vaak veiligheidskundigen ingezet om toezicht te houden op het naleven van de afspraken en mensen erop aan te spreken wanneer dat niet gebeurt.

Op basis van hun kennis en kunde grijpen veiligheidskundigen in bij het constateren van een gevaarlijke werksituatie of risicovolle handeling. Dat gebeurt coachend wanneer het kan, maar soms is strenger optreden noodzakelijk. Veiligheid en gezondheid staan altijd voorop.

Punten om mee te nemen in de uitvoeringsfase:

 • Veiligheidskundig toezicht
 • V&G-coördinatie tussen alle partijen on-site
 • Medewerkers coachen, informeren en instrueren
 • Werkplekinspecties
 • Handhaving coronaprotocol

Hulp bij uw HSE Management

Voorbereiding, hygiëne en veiligheid zijn dus cruciale factoren in de farmaceutische industrie. Tijdens de productie van geneesmiddelen, maar ook al tijdens de bouw van het pand. Heeft u HSE Management, een HSE-beleid, intensief veiligheidskundig toezicht of advies nodig? Kader helpt u graag. Download de brochure voor meer informatie of neem contact op voor meer informatie.

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
 • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring