030 243 64 64
Blog 09/04/2020
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne in de vitale sector

Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne in de vitale sector

Nu het coronavirus ons leven beheerst zijn er belangrijke beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden. In deze vitale sectoren, zoals de voedselketen, gaan het werk en de veiligheidskundige ondersteuning gewoon door. Maar er gelden nu opeens wel extra maatregelen voor veilig werken. Kader helpt bij de handhaving van uw coronabeleid.

Als producent in de vitale sector heeft u de coronamaatregelen toegepast. Er lopen wellicht minder mensen op de werkvloer, er gelden strenge hygiënemaatregelen en iedereen houdt minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Uw productieprocessen gaan steevast door, dus ook de veiligheid moet geborgd blijven.

Emiel van der Zwaan, Business Unit Manager HSE Management:
“Veiligheid is bij onze opdrachtgevers topprioriteit en daar wijken we niet vanaf. Ook niet in deze tijdelijke bijzondere situatie van corona. We hebben met onze opdrachtgevers de veiligheid naar een hoger niveau getild en dit niveau wordt ook in de COVID-19-situatie gewaarborgd. Wij ondersteunen dan ook veel bedrijven in de vitale sector, waaronder producenten in de zuivelindustrie. De koeien grazen immers gewoon door. De melk wordt geleverd en verwerkt. Bij deze productieprocessen blijft veiligheidskundig toezicht nodig. ”

Toezicht op hygiënemaatregelen

Wat die ondersteuning inhoudt? Naast reguliere ondersteuning, zoals V&G coördinatie en veiligheidskundig toezicht, maken de veiligheidskundigen van Kader onder meer risico inventarisaties, coördineren de werkvergunningen, stellen beheersmaatregelen op en houden intensief toezicht op de werkvloer. Ook vergroten ze het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers door hen aan te spreken en te begeleiden. Dat laatste is zeer belangrijk in tijden van corona.

Emiel: “Overal gelden nu extra maatregelen om het coronavirus te bestrijden, dus daar denken wij over mee. We zien toe op de handhaving van het coronabeleid en bekijken dit vanuit veiligheidskundig perspectief: hoe kan iedereen op een gezonde en veilige manier zijn werk doen? Het borgen van die veiligheid en gezondheid zit in ons DNA. Daarmee ondersteunen we onze opdrachtgevers dus graag.”

Coronabeleid handhaven

Kader hielp al diverse producenten met een maatwerk coronabeleid. “Denk aan belijningen aanbrengen om die 1,5 meter afstand te kunnen handhaven, maar ook de hygiënevoorschriften. En het ontwikkelen van stickers en posters om medewerkers te herinneren aan de maatregelen. Ook maken we duidelijke werkafspraken met name in de vorm van organisatorische maatregelen.”

Veilig samenwerken

Vanzelfsprekend houden de veiligheidskundigen van Kader zich zelf ook aan de RIVM-hygiënemaatregelen. “Er is nu letterlijk meer afstand. In goed overleg met de opdrachtgever delen we onze ondersteuning iets anders in. Wij hebben vaak online toegang tot alle documentatie, dus veel administratie kunnen we vanuit huis doen. Overleg gaat veel via videobellen en de fysieke ondersteuning en inspectie gebeurt veilig op de locatie zelf. Wij kijken altijd al door een andere bril en zijn gewend op arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne te letten”, vertelt Emiel.

Directe maatwerkoplossing

Natuurlijk is het van groot belang dat uw bedrijfsvoering zoveel mogelijk door kan gaan. Wanneer bijvoorbeeld een risico inventarisatie en evaluatie, arbeidshygiënisch onderzoek of een werkplekinspectie nu nodig is voor de voortgang van uw processen, dan kunnen wij u hier op een veilige manier in ontzorgen.

“Recentelijk hebben we een CE markering van een machine op afstand uitgevoerd. Onze opdrachtgever had spoed omdat de machine in gebruik genomen moest worden. Het gehele CE markeringstraject is digitaal doorlopen. Via videobeeld is er een ‘tour’ door de machine gemaakt. Dat is een prachtig voorbeeld van een concrete én veilige maatwerkoplossing die wij onze opdrachtgevers kunnen bieden”, aldus Emiel.

Veilig werken tijdens coronacrisis

Heeft u hulp nodig bij de invulling van uw veiligheidsbeleid en de vertaalslag van de coronamaatregelen naar uw praktijk? De veiligheidskundigen van Kader ondersteunen u graag!

Contact

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring