030 243 64 64
Blog 20/10/2020

Blog: Bedrijfsongeval? Geen boete maar verbeterplan

Elk bedrijfsongeval is er een te veel. Om te zorgen voor meer veiligheid op de werkvloer, zinspeelt de Inspectie SZW nu op een nieuwe aanpak. Van werkgevers wordt een actievere inzet verwacht. Wat betekent dit voor u?

Het overkomt helaas vele bedrijven: opeens is daar die medewerker met lichte brandwonden, een gekneusde pols of een verloren vingerkootje. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren? We werken toch veilig?”

Tja, u heeft vast wel serieus nagedacht over de veiligheid, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. U en uw team zijn immers bezig met uw dagelijkse gang van zaken en letten niet tot in detail op ingewikkelde wetgeving en veiligheidseisen.

Begrijpelijk, maar dit moet echt anders vindt de Inspectie SZW. Voorheen kon u na een bedrijfsongeval rekenen op een dikke boete van de Inspectie. Vervolgens moest u gaan investeren in nieuwe veiligheidsmaatregelen. Maar werkgevers hebben een ander duwtje in de rug nodig bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het komende jaar experimenteert de ISZW daarom met een andere aanpak.

Nieuwe aanpak arbeidsongevallen

Na een arbeidsongeval helpt de Inspectie SZW u de toedracht te achterhalen tijdens een ongevalsonderzoek. Gaat het om een ongeval met licht letsel tot gevolg? Dan krijgt u mogelijk geen boete maar moet u zelf aan de slag. De Inspectie vraagt u dan de toedracht van het ongeval in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen. Zo voorkomt u dat het ongeval nog eens voorkomt.

Zelf een verbeterplan opstellen

De Inspectie SZW vraagt u op papier te zetten: wat ging er mis en hoe kunt u dit ongeval in de toekomst voorkomen? De verbeterpunten pakt u vervolgens aan. Uw eigen onderzoek en verbeterplan wordt door de Inspectie beoordeeld. Soms komt er zelfs een inspecteur langs. Is er niets veranderd of zijn de verbeteringen niet effectief, dan kunt u alsnog een boete krijgen.

Begin met een RI&E

Natuurlijk wilt u veilige arbeidsomstandigheden garanderen, maar de Inspectie gaat geen verbeterplan voor u opstellen. Waar begint u?

Investeer om te beginnen in een grondige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dat is de thermometer van uw organisatie als het gaat om veiligheid. Hiermee haalt u alle risico’s en specifieke oplossingen boven tafel. Ook op het gebied van arbeidshygiëne, zoals de langetermijneffecten van fysieke belasting of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hiervoor worden de zogenoemde verdiepende RI&E’s gebruikt. Laat de RI&E uitvoeren door een (externe) veiligheidskundige, niet door een collega die wat tijd over heeft. Vreemde ogen kijken kritischer naar uw beleid.

Veiligheidscultuur verbeteren

Vervolgens kunt u een plan van aanpak maken. Wat gaat u nu veranderen en wat kan eventueel tot volgend jaar wachten? En hoe staat het met uw veiligheidscultuur? Uw maatregelen hebben namelijk alleen effect als er voldoende draagvlak en veiligheidsbewustzijn is binnen de hele organisatie. Ook met deze ‘heropvoeding’ kan een onafhankelijke adviseur u helpen.

Door uw beleid vervolgens periodiek te herzien en aan te passen aan de huidige omstandigheden, blijft u de veiligheid garanderen.

Wat een veiligheidsplan u oplevert

Een gedegen veiligheidsplan opstellen kost misschien wat tijd, maar het levert u ook veel op. Met een verbeterplan verkleint u de kans op ongevallen, schades en verzuim. En naast gezonde medewerkers levert het u ook een efficiënter proces én een betere kwaliteit op. Bovendien ontwijkt u met een goedgekeurd verbeterplan een boete van de Inspectie SZW.

Bedrijfsongevallen voorkomen? Kader helpt

Wacht niet tot het te laat is: begin nu met het verbeteren van uw arbeidsomstandigheden. De veiligheidskundigen van Kader helpen u graag. Samen brengen we de bedrijfsrisico’s in kaart en geven we invulling aan uw veiligheidsbeleid. Bel of mail ons voor meer informatie.

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring