030 243 64 64
Blog 30/09/2020
Coronamaatregelen: van risico-inventarisatie naar implementatie

Coronamaatregelen: van risico-inventarisatie naar implementatie

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Het is de bedoeling zoveel mogelijk thuis te werken, maar soms is werken op locatie onvermijdelijk. Uw bedrijfsrisico’s en uitdagingen nemen dus toe. Hoe houdt u het werken veilig en gezond? We beschrijven de 3 stappen richting een coronaproof organisatie.

Op grond van de Arbowet heeft u als werkgever een zorgplicht: u stelt de werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Hiervoor inventariseert u welke risico’s er zijn en hoe deze worden aangepakt (RI&E). Daar is nu potentiële besmetting met het coronavirus bij gekomen. De overheid vraagt u dan ook om een coronaprotocol met beheersmaatregelen op te stellen.

Stap 1: coronarisico’s inventariseren

Het risico op besmetting met het coronavirus is een belangrijke aanvulling op uw bestaande RI&E. Er is daarom een grondige analyse nodig van de nieuwe risico’s: een coronaplan. Door een coronachecklist te doorlopen weet u precies waar uw verbeterpunten liggen. Het uitgangspunt van een coronaplan is uw arbeidshygiënische strategie.

Hieronder vindt u enkele aandachtspunten voor uw coronaplan.

Omgeving:

 • Is geborgd dat personeel tijdens woon-werkverkeer anderhalve meter afstand kan houden?
 • Is uw bedrijfskantine open voor personeel en derden?

 Bedrijfsprocessen:

 • Is inzichtelijk bij welke processen personeel al dan niet anderhalve meter afstand kan houden?
 • Is er sprake van vitale processen voor uw bedrijfsvoering?

 Mens:

 • Is bekend welke medewerkers onder de kwetsbare groepen vallen volgens het RIVM?
 • Werken er cruciale beroepsgroepen binnen uw organisatie?

 Stap 2: beheersmaatregelen vastleggen in coronaprotocollen

Op basis van de risicoanalyse neemt u de coronamaatregelen, gericht op het voorkomen, afschermen en reduceren van het besmettingsgevaar. Hoe gaat uw organisatie zo verantwoord mogelijk werken? De maatregelen legt u vast in een door de overheid gevraagd coronaprotocol.

Voor iedere werkzaamheid doorloopt u een aantal vragen:

 • Kan de afstand tussen personen worden vergroot tot minimaal anderhalve meter?
  Bijvoorbeeld met belijning, minder medewerkers per taak, extra hoogwerkers of online werken.
 • Is fysieke scheiding van de personen een mogelijkheid?
  Denk aan een afscheiding van hout, (plexi)glas of plastic om besmetting te voorkomen.
 • Kan de bedrijfscontinuïteit worden gegarandeerd wanneer deze taak niet wordt uitgevoerd?
  Is het uitstellen van werk niet mogelijk, dan moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier worden gebruikt. Doe een risicoanalyse en onderbouw uw keuzes voor PBM’s.

Het is praktisch niet altijd haalbaar om alle knelpunten direct aan te pakken. U kunt risico’s prioriteren door te letten op eisen vanuit de wetgeving, kosten, gevolgen van het risico of het effect van de maatregelen, samenstelling van uw personeel of de regio waarin uw organisatie is gevestigd.

Stap 3: draagvlak creëren voor coronamaatregelen

Uw werknemers moeten volgens artikel 8 van de Arbowet weten welke maatregelen van toepassing zijn en zich houden aan de regels die opgesteld zijn. Bovendien handhaaft ook de Inspectie SZW de coronaregels. Er is echter nog veel onbekend over het coronavirus en dat biedt ruimte voor speculaties en onwaarheden. Schep dus duidelijkheid binnen uw organisatie. Een interne of externe coronaverantwoordelijke kan vervolgens toezien op de naleving van het coronaprotocol.

 • Risico’s en maatregelen communiceren
  Communiceer de risico’s en maatregelen helder, bijvoorbeeld via een toolbox. Houd het bij de feiten, maak het niet moeilijker dan dat het is en maak geen uitzonderingen. Met coaching kunt u werknemers eventueel handvatten bieden om veiliger te werken.
 • Bedrijfscontinuïteit benadrukken
  Maak duidelijk dat de coronamaatregelen van belang zijn voor zowel de gezondheid van medewerkers als de bedrijfscontinuïteit en dus de zekerheid van hun baan. Wanneer het grootste gedeelte van uw bedrijf ziek wordt of thuis moet blijven, wordt het lastig om de boel draaiende te houden.
 • Omgaan met sceptici
  Benadruk dat iedereen zich aan de vuistregels moet houden: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, in de elleboog hoesten/niezen. Een onafhankelijke veiligheidskundige kan de ernst van de situatie benadrukken en het gedrag van sceptische medewerkers ombuigen.

De pandemie, anderhalvemetersamenleving en verspreiding van het coronavirus zijn een vreemde gewaarwording waar iedereen op zijn of haar eigen manier mee omgaat. Strooi niet zomaar met ‘opgelegde’ maatregelen om besmetting te voorkomen. Neem gedegen maatregelen die in uw bedrijf of organisatie passen. Alleen dan borgt u de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.

Hulp bij coronaprotocol

U kunt Kader inschakelen voor het opstellen van een Coronaplan op maat, het inhuren van een coronacoach die de uitvoering van het plan begeleidt en/of voor toezicht op de handhaving van uw coronabeleid.

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
 • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring