030 243 64 64
Blog 10/02/2022
Dieselmotoremissie (DME): hoe bescherm je je medewerkers?

Dieselmotoremissie (DME): hoe bescherm je je medewerkers?

Dieselmotoremissie (DME) is hot en nee, het is geen trend waar je graag aan mee wilt doen. Het inademen van de uitstoot van dieselmotoren is erg schadelijk voor de gezondheid. Reden voor de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 31 december 2021 bekend als Inspectie SZW) om hier gericht op te inspecteren. Hoe bescherm je jouw medewerkers tegen DME?

Eerst even terug naar de basis: wat is DME en waarom is het problematisch? De Gezondheidsraad legde dat in 2019 als volgt uit: “Dieselmotoren worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen en generatoren. De roetdeeltjes in de uitlaatgassen van dieselmotoren kunnen onder meer longkanker veroorzaken. Er is geen veilig blootstellingsniveau aan te geven voor de blootstelling aan die roetdeeltjes. Het streven is om het aantal extra gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling te beperken tot 4 ten opzichte van het aantal gevallen van kanker per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking. Het verbodsrisiconiveau is 4 extra gevallen op het aantal per 1.000. De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft geschat welke concentraties respirabele elementaire koolstofdeeltjes – een maat voor de blootstelling aan roetdeeltjes – overeenkomen met die risiconiveaus. Ze komt op respectievelijk 0,011 microgram (µg) per kubieke meter (m3) lucht en 1,03 µg/m3.”

Gerichte en onaangekondigde inspecties DME-blootstelling

Een van de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie is het terugdringen van het aantal werknemers dat jaarlijks blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen. Nadruk ligt hierbij op het terugdringen van beroepsziekten door blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR) en sensibiliserende stoffen, in simpeler taal: stoffen die kankerverwekkend zijn, erfelijk materiaal beschadigen, kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid en stoffen die een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. Stoffen waar je je werknemers dus niet aan wilt blootstellen. DME is kankerverwekkend en veroorzaakt naar schatting de hoogste mate van werk-gerelateerde ziektelast.

De Nederlandse Arbeidsinspectie actualiseerde in 2020 de BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan DME, daarnaast werd de wettelijke grenswaarde van 10 µg EC/m3 voor DME van kracht. Samen vormt dit het uitgangspunt voor de handhaving van de Arbeidsinspectie. Sinds de zomer van 2021 worden ook echt gericht (on)aangekondigde inspecties uitgevoerd, gericht op DME-gerelateerde werkzaamheden in verschillende sectoren waar veel met diesel aangedreven machines en apparaten wordt gewerkt. Eind 2021 gaf de Arbeidsinspectie aan zich specifiek te richten op de betonmortel- en betonproductenindustrie.

Hoe je blootstelling aan DME voorkomt of zoveel mogelijk vermindert

Natuurlijk wil je jouw werknemers beschermen en voorkomen dat ze worden blootgesteld aan DME. Wat kun je dan doen? De Arbeidsinspectie stelt het volgende voor:

  1. Bekijk of je de dieselmotor kunt vervangen door een ander type aandrijving. Dat is bij bijvoorbeeld reparatie van en onderhoud aan auto’s geen optie, maar bij het gebruik van heftrucks in sommige gevallen wel. Bij het vervangen gaat de voorkeur uit naar elektrische aandrijving, of als alternatief een motor met zeer lage emissie zoals LPG of aardgas. Meteen een verduurzamingsslag van je bedrijfsvoering! Is vervangen niet mogelijk? Pas dan mag gekeken worden naar andere maatregelen die blootstelling zoveel mogelijk verminderen. De Arbeidsinspectie verwacht sowieso dat je als werkgever in je RI&E gedegen onderbouwt waarom vervangen niet kan.
  2. Vervangen is niet mogelijk, dus moet je de blootstelling zoveel mogelijk verminderen. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door deeltjesfilters met minimaal 95% effectiviteit toe te passen, op vaste werkplekken plaatselijke afzuiging direct op de uitlaat te plaatsen en werkzaamheden te scheiden door bijvoorbeeld afgesloten cabines voorzien van luchtfiltering en airco op bouwmachines te gebruiken.

Heb je een of meer van deze maatregelen genomen? Dan is het nog steeds belangrijk dat je het restrisico op eventuele DME-blootstelling in het kader van de RI&E beoordeelt.

Blootstellingsonderzoek: inzicht in de risico’s voor jouw werknemers én passende maatregelen

Je kunt natuurlijk al deze maatregelen nemen, want daarmee beperk je de blootstelling van jouw medewerkers. Maar zijn ze ook allemaal nodig of zijn er andere passende oplossingen beschikbaar? Dat kom je te weten met een blootstellingsonderzoek. Werk je met CMR-stoffen, dan ben je wettelijk verplicht deze te beoordelen en de blootstelling met bijbehorende risico’s voor jouw werknemers in kaart te brengen met een blootstellingsonderzoek. Onze adviseurs helpen je daar graag bij. We pakken het blootstellingsonderzoek dan breed aan, zodat je meteen weet welke potentiële risico’s er nog meer zijn voor de gezondheid van je medewerkers. Bij DME-metingen maken we gebruik van de meest nauwkeurige meetapparatuur en worden de monsters conform de NIOSH 5040-methode in een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. Uit onderzoek blijkt dat deze methode de beste resultaten geeft.  Je kunt na dit onderzoek en deze metingen een rapport met bevindingen verwachten, en we denken met je mee over passende maatregelen.

Tot slot nog even terug naar de Nederlandse Arbeidsinspectie: bij haar (on)aangekondigde inspecties controleert zij naast blootstelling aan DME ook de Arbozorg van bedrijven. Deze Arbozorg omvat de RI&E, het Plan van Aanpak en het Basiscontract met de Arbodienst. Vind je het prettig als er een specialist meekijkt en je gericht advies geeft? Dan kunnen wij je ook helpen. Neem contact met ons op voor een totaaloplossing!

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring