030 243 64 64
Blog 07/04/2020
Initiële RI&E vraagt veelal om verdiepende RI&E

Initiële RI&E vraagt veelal om verdiepende RI&E

Voor een groot aantal organisaties ontstaat in tijden van crisis mogelijk ruimte voor het evalueren van risico’s en het optimaliseren van processen. Natuurlijk wilt u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers garanderen. Door nu te investeren in veiligheid bent u in de toekomst in staat dit beter te borgen. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie inventariseert u alle risico’s waar uw medewerkers aan worden blootgesteld. Maar daarmee bent u er niet. Vaak is er nog een verdiepende RI&E nodig.

Kan het werk binnen uw organisatie gevaar opleveren voor de gezondheid van uw werknemers? De Arbowet verplicht u dit te onderzoeken via een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Na de inventarisatie legt u in een plan van aanpak vast welke maatregelen u treft om de risico’s weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. Denk aan een verbod op het gebruik van ladders en verplicht gebruik van steigers en hoogwerkers. Oftewel: met welke afspraken zorgt u ervoor dat iedereen veilig en gezond kan werken en na het werk weer gezond naar huis gaat?

In zo’n initiële RI&E gaat de aandacht naar veel verschillende onderwerpen en risico’s. Handig om uw algemene risicoprofiel mee in kaart te brengen. Maar om alle risico’s echt goed te kunnen beoordelen en beheersen is er vaak aanvullend onderzoek nodig. Er wordt dan een verdiepende RI&E uitgevoerd.

Wanneer verdiepende RI&E nodig

Een voorbeeld? Of uw organisatie met gevaarlijke stoffen werkt, is snel bepaald. U weet immers wat er in uw organisatie speelt. Maar werkt u met veel verschillende stoffen dan wordt de situatie al ingewikkelder en is er volgens de wet meer onderzoek nodig. Hoe voert iedereen het werk precies uit, aan welke stoffen worden zij blootgesteld en wat betekent dat voor de veiligheid en gezondheid?

Een RI&E is pas compleet als álle risico’s binnen uw organisatie zijn geïnventariseerd. Wilt u aan de wettelijke volledigheidseis voldoen, dan doet u dus een aanvullende RI&E. Dit zijn enkele onderwerpen van een verdiepende RI&E:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Machineveiligheid
 • Beeldschermwerk
 • Explosiegevaar (ATEX)
 • Biologische factoren
 • Fysieke belasting
 • Fysische factoren
 • Kunstmatige optische straling
 • Ioniserende of niet-ioniserende straling
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Bijzondere groepen zoals zwangeren of jeugdigen

Zelf een verdiepende risico inventarisatie uitvoeren

U mag zelf een RI&E opstellen. Volgens de wet bent u niet verplicht om hier iemand voor in te huren. Uw plan wordt in veel gevallen getoetst door een gecertificeerd kerndeskundige. Deze let op de volledigheid en betrouwbaarheid van uw inventarisatie. De deskundige bepaalt dan of de risico’s voldoende zijn geïnventariseerd of dat er een verdiepende RI&E nodig is.

Is uw RI&E niet volledig, dan kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot een paar duizend euro. Daarna krijgt u tijd om de documenten aan te vullen. De verdiepende RI&E mag u vervolgens ook zelf opstellen. Maar veel bedrijven hebben simpelweg geen tijd of voldoende kennis voor een verdiepende RI&E.

Of de aanvullende RI&E uitbesteden

Verdiepende RI&E’s worden vaak uitbesteed. Want voor het meten van blootstellingsrisico’s heeft u bijvoorbeeld al gauw een arbeidshygiënist nodig. Voor een gedegen machine-RI&E moet u de constructies en beveiligingscircuits van uw machines tot in detail kennen. En om de risico’s in explosiegevaarlijke omgevingen te beoordelen en interpreteren, is scheikundige kennis nodig.

Een externe specialist kan de interne gevaren en effecten voor u in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Allemaal terwijl u zich vooral bezighoudt met uw primaire processen.

Hulp bij opstellen verdiepende RI&E?

Ook de veiligheid van uw medewerkers borgen en voldoen aan de Arbowet? Kader ondersteunt u graag bij uw verdiepende RI&E activiteiten en het opzetten van een arbomanagementsysteem. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
 • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring