030 243 64 64
Blog 19/01/2022
Kijkje in de keuken: Een verdiepend onderzoek naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Kijkje in de keuken: Een verdiepend onderzoek naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Vanuit de Arbowet is een werkgever verplicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. Er wordt een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) opgesteld om de risico’s in kaart te brengen. Onderdeel daarvan is de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Omdat het beoordelen van gevaarlijke stoffen vrij specialistisch is, is het van belang dat de juiste deskundigen het onderzoek uitvoeren.

Bij Kader Group hebben we arbeidshygiënisten in huis die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen. Dit doen zij aan de hand van het vierstappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze stappen bestaan uit: Inventariseren van gevaarlijke stoffen, Beoordelen van de gezondheidsrisico’s, Maatregelen vaststellen om de risico’s te beperken en Borgen dat de risico’s beheerst worden. Hoe verloopt een verdiepend onderzoek in de praktijk en wat is het nut van zo’n onderzoek?  We geven je een kijkje in de keuken van één van onze projecten: PRM Rotomoulding.

Een verdiepend onderzoek begint altijd met een goede kop koffie

Voordat onze arbeidshygiënisten aan de slag gaan, gaan ze altijd eerst in gesprek met de opdrachtgever onder het genot van een kop koffie of thee. We merken vaak dat de opdrachtgever geholpen moet worden met de vraagstelling: welke potentiële stoffen komen er vrij bij het proces, waarom is dit van belang en hoe kunnen we het de risico’s van deze gevaarlijke stoffen beheersen? Tijdens dat eerste gesprek bespreken we die onderwerpen en stellen we een intake op. Op basis hiervan kiezen we een passende beoordelingsmethodiek: modelleren of meten. Bij modelleren spreekt de Arbeidsinspectie over tier 1 en tier 2 modellen, waarbij geen voorkeur wordt uitgesproken voor een bepaald model. Hierbij komt de kennis en kunde van onze arbeidshygiënisten om de hoek kijken: zij selecteren het juiste model. Bij metingen stellen ze een passende meetstrategie op en selecteren ze de bijbehorende meetapparatuur.

Twee van onze arbeidshygiënisten zijn recentelijk betrokken geweest bij een verdiepend onderzoek naar gevaarlijke stoffen bij PRM Rotomoulding te Rijssen, naar aanleiding van een preventief bedrijfsbezoek van de Arbeidsinspectie. Met meer dan dertig jaar ervaring is PRM Rotomoulding specialist in kunststof rotatiegieten. Dit MKB-bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde onderneming in de kunststoftechnologie. PRM vroeg Kader Group hen te ondersteunen bij de implementatie van het 4-stappenplan gevaarlijke stoffen van de Arbeidsinspectie.

Gezondheid waarborgen begint met bewustwording van gevaarlijke stoffen

Op basis van de intake hebben onze arbeidshygiënisten gekozen om te starten met het modelleren. Zo hebben we bij PRM Rotomoulding eerst een inventarisatie gemaakt van de processen—van acquisitie tot afzet—en welke gevaarlijke stoffen er daarbij gebruikt worden. Bij de inventarisatie van gevaarlijke stoffen kijken we o.a. naar de grenswaarden, de fysische eigenschappen en de gevaarseigenschappen.

Vaak weten werkgevers en werknemers onvoldoende over de ernst van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In de regel merk je het effect van blootstelling tenslotte niet op korte termijn, maar kan het op lange termijn wel schadelijk zijn. Recent onderzoek van de Arbeidsinspectie heeft aangetoond dat veel bedrijven extra aandacht en toezicht moeten vestigen op hun gevaarlijkestoffenbeleid. Hierbij is het van belang dat je weet waar je mee werkt, bewust bent van de risico’s van de stof en juiste voorzorgsmaatregelen neemt.

Tijdens de inventarisatie hebben we de eigenschappen van de stoffen vastgelegd in een gevalideerd blootstellingsmodel en geconstateerd of er zeer zorgwekkende stoffen (ZZS; waaronder CMR-stoffen) worden gebruikt in het proces. Op deze ZZS moet men extra alert zijn in verband met de intrinsieke gevaarseigenschappen van deze stoffen.

“CMR-stoffen zijn stoffen die carcinogeen (C), mutageen (M) of reproductietoxisch (R) zijn. Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkend. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en zijn meestal ook kankerverwekkend. Reproductietoxische stoffen hebben een schadelijk effect op de vruchtbaarheid, op het ongeboren kind of kunnen schadelijk zijn via de borstvoeding. (…) CMR-stoffen moeten verplicht geïnventariseerd worden. Ook moet vastgelegd zijn waarom deze stof gebruikt wordt en of er een alternatief is.”

– TNO

Nadat alle gevaarlijke stoffen bij PRM waren geïnventariseerd, startten onze arbeidshygiënisten met het beoordelen van de risico’s. Dit hebben ze gedaan door een rondgang te doen bij PRM. Bij zo’n risicobeoordeling zijn ook de omgevingsfactoren van belang, zoals de oppervlakte van de werkplek, de hoeveelheid medewerkers, de duur van de werkzaamheden, de mate van herhaling van de werkzaamheden en welke beheersmaatregelen er reeds getroffen zijn. De gevalideerde modellen resulteerden in nieuwe inzichten rond blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij bepaalde werkzaamheden binnen PRM Rotomoulding.

Wat is het effect van een verdiepend onderzoek naar gevaarlijke stoffen?

Door de inzet van gevalideerde blootstellingsmodellen heeft PRM Rotomoulding veel inzichten gekregen in de blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf. Het onderzoek besloeg ongeveer 10 losse werkdagen, met een totale doorlooptijd van 8 weken. Om het onderzoek zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen, hebben we de taken verdeeld tussen PRM Rotomoulding en Kader Group. We leggen graag een deel van de werkzaamheden bij onze opdrachtgevers neer, zij kennen hun eigen bedrijf tenslotte het beste!

Voor PRM Rotomoulding zijn nu alle stoffen netjes geregistreerd conform Artikel 4.2 van het Arbobesluit en is er van iedere stof een veiligheidsinformatieblad (VIB; of Engels: MSDS) aanwezig op de werkvloer. Het gevolg: de organisatie kan nu volgens de arbeidshygiënische strategiebepalen welke stoffen niet langer noodzakelijk zijn en welke vervangen kunnen worden door minder schadelijke stoffen (bronaanpak). Daarnaast hebben onze arbeidshygiënisten een plan van aanpak opgesteld met concrete maatregelen zoals aanvullende registratie, PBM’s, trainingen en voorlichting. Op deze gebieden kan Kader Group uiteraard ondersteuning bieden en zo PRM Rotomoulding helpen met het implementeren en borgen van de maatregelen.

Kortom: een verdiepend onderzoek is dus niet alleen noodzakelijk om een zo volledig mogelijke RI&E op te zetten, het geeft ook de juiste inzichten in de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en draagt daarmee bij aan een duurzaam gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast zijn er continu nieuwe inzichten in de schadelijkheid of giftigheid van bepaalde stoffen. Werkgevers moeten hier alert op blijven en waar nodig aanvullend onderzoek uitvoeren. Denk bij deze inzichten aan chroom-6, PFAS & PFOA (o.a. in teflonpannen), ultrafijnstof en de nieuwe grenswaarde voor dieselmotorenemissie (DME). Wij houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren onze opdrachtgevers via de adviseurs, nieuwsbrieven, social media en onze websites over relevant nieuws.

Contactformulier

Heb je vragen? Vul het formulier in en wij nemen contact met je op!
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring