030 243 64 64
Blog 10/02/2022
Sturen op duurzame inzetbaarheid: hoe doe je dat?

Sturen op duurzame inzetbaarheid: hoe doe je dat?

Werken aan duurzame inzetbaarheid: een trend binnen het HR-werkveld. Maar dekt de term ‘trend’ de lading eigenlijk wel? Het onderwerp gaat al een aantal jaar mee en door de stand van zaken op de huidige arbeidsmarkt zal het onderwerp ook nog lange tijd belangrijk blijven. De vragen die centraal staan in dit blog: wat is duurzame inzetbaarheid nu precies en hoe stuur je daarop?

Duurzame inzetbaarheid betreft het beschikken over zowel het vermogen als de mogelijkheden om in het heden én in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn voor een organisatie en hier zelf ook meerwaarde van te ervaren. Ofwel, op een zinvolle manier participeren in het arbeidsproces.

Om het wat inzichtelijker te maken is duurzame inzetbaarheid volgens de Duurzame Inzetbaarheid Score Card (DISC-model) opgedeeld in vier componenten:

  • Gezondheid en vitaliteit;
  • Flexibiliteit;
  • Cultuur en leiderschap;
  • Mobiliteit.

Wanneer je als organisatie over een goed Arbobeleid beschikt, gebaseerd op een actuele en volledige RI&E waarin ook de risico’s op het gebied van PSA gedegen zijn onderzocht, raak je deze componenten al. In het vorige blog hebben we het gehad over de mens-, arbeid- en organisatiedriehoek. Als organisatie die de arbeid verschaft, heb je meer invloed op de flexibiliteit, mobiliteit en cultuur en leiderschap. Daarentegen heb je minder invloed op gezondheid en vitaliteit, omdat dit dichter bij de mens ligt.

Sturen op gezondheid en vitaliteit: waar begin je?

Hoewel gezondheid en vitaliteit dichter bij de mens ligt, kan een organisatie wel degelijk invloed uitoefenen op de gezondheid en vitaliteit van haar werknemers. Draagvlak voor het sturen op gezondheid en vitaliteit is daarin de eerste stap. Gezondheid en vitaliteit zou een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn, maar wat als dit nog niet het geval is? Dan is het belangrijk om het gesprek op gang te brengen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door inspiratiesessies of werkgroepen.

Daarnaast is het van belang dat je als organisatie op de hoogte bent van de behoeften van je werknemers. Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan de organisatie hierbij van waardevolle informatie voorzien. Een fietsplan is natuurlijk hartstikke mooi, maar niet het antwoord op de problemen met het werkvermogen binnen de organisatie. Dus: focus op wat belangrijk gevonden wordt en stel hierin prioriteiten. Je kunt immers niet alles tegelijkertijd aanpakken.

Gezondheid en vitaliteit laten leven in jouw organisatie

Sturen op gezondheid en vitaliteit is een continu proces wat je vast kan leggen in beleid. Je wilt er niet één blog aan wijden, maar je zult het moeten integreren in je bedrijfsprocessen. Door dit te doen zorg je ervoor dat gezondheid en vitaliteit een onderwerp is dat blijft leven binnen je organisatie. Blijf het beleid evalueren en waar nodig aanpassen en verbeteren. Wellicht is het nodig om je prioriteiten aan te passen.

Als het gelukt is om beleid op te stellen rond gezondheid en vitaliteit, kun je dit integreren in je organisatiespecifieke personeelsbeleid. Dit in combinatie met een goed Arbobeleid, op basis van een volledige, actuele en betrouwbare RI&E, maakt dat je duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie verbetert.

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring