030 243 64 64
Nieuws 20/05/2020

Veel organisaties hebben hulp nodig bij invulling coronaprotocol

De coronacrisis heeft een zeer grote impact op vele bedrijven, instellingen en werknemers. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid over wat wel en wat niet mag op de werkplek. Veel organisaties zijn dan ook druk bezig met het opstellen van coronaplannen en -protocollen. Zij die hierbij hulp nodig hebben, kunnen vanaf nu bij Kader terecht voor een coronaplan op maat.

Werkgevers geven invulling aan hun zorgplicht vanuit de Arbowet: ze stellen medewerkers in staat hun werk veilig en gezond te doen. Maar nu het coronavirus de bedrijfsvoering beïnvloedt is hun huidige risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) niet meer actueel. Door een coronaplan inclusief coronaprotocol te laten opstellen, weten zij precies waar de aandachtspunten liggen. Werkgevers kunnen gedegen maatregelen nemen en werknemers informeren en instrueren.

Coronamaatregelen op de werkvloer

Paul Ograjensek, adviseur Kader: “Het coronavirus brengt aanpassingen met zich mee. Veel organisaties hebben al coronamaatregelen getroffen, maar weten niet precies of ze de juiste dingen doen. Is het voldoende? En 1,5 meter afstand houden is slim, maar hoe doe je dat aan een lopende band waar je normaal dicht bij elkaar staat? Op school? Of op een bouwplaats met 800 man? Wij kunnen helpen bij het inventariseren van risico’s en het treffen van coronamaatregelen.”

Coronaplan op maat

In een coronaplan geeft een organisatie aan hoe zij het werken tijdens de coronacrisis zo verantwoord mogelijk willen doen, vanuit de context van hun eigen organisatie of branche. Kader helpt bij de invulling en uitvoering van dit coronaplan en -protocol. “Tijdens een risico inventarisatie kijken we naar de wet- en regelgeving, de geldende RIVM-richtlijnen en de aspecten omgeving, proces en mens. Wat voor bedrijf is het, hoeveel medewerkers lopen er rond, zijn er zieken, welke maatregelen zijn er al genomen, waar liggen de aandachtspunten? We denken verder dan een mondkapje. Uit de nulmeting volgt een concreet plan van aanpak dat we vervolgens samen met de opdrachtgever uitvoeren”, aldus Paul Ograjensek.

‘Iedereen gezond’

Wat als de richtlijnen volgende week weer versoepeld worden? Paul Ograjensek: “Corona is nieuw en wispelturig, maar onze adviseurs zitten momenteel diep in de materie bij diverse opdrachtgevers. We houden rekening met allerlei scenario’s en kunnen continu anticiperen. Zo komen we samen met de opdrachtgever tot de best mogelijke oplossingen om iedereen gezond te houden.”

Meer weten over de RIVM-richtlijnen binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op!

contact

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring