030 243 64 64
Nieuws 30/03/2019

V&G plan opstellen

Een V&G plan opstellen is verplicht voor:

 • Bouwprojecten waar verschillende bedrijven samenwerken
 • Risicovolle bouwprojecten
 • Bouwprojecten die vooraf gemeld moeten worden bij de Inspectie SZW

Een opdrachtgever moet een V&G plan opstellen voor de ontwerpfase bouw. Hierin dient het volgende beschreven te worden:

 • Projectomschrijving
 • Overzicht betrokken organisaties
 • Coördinator ontwerpfase
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontwerp (uitvoerings-, beheer- en onderhoudsfase van het ontwerp)
 • Plan van Aanpak voortvloeiende uit RI&E ontwerpfase
 • Overige risico’s

Na gunning wordt het V&G plan ontwerpfase opgeleverd aan de uitvoerende partij, veelal de hoofdaannemer, die het V&G plan moet aanvullen met informatie over de uitvoeringsfase. In deze fase wordt een V&G coordinator benoemd die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het V&G plan op de bouwplaats. In het V&G plan uitvoeringsfase dienen onderstaande onderwerpen behandeld te worden:

 • Samenwerking en coördinatie
 • V&G coördinator uitvoeringsfase
 • Risico’s (en maatregelen) die onbekend waren tijdens de ontwerpfase
 • Maatregelen en afspraken beperking overige risico’s
 • RI&E werkzaamheden uitvoeringsfase
 • Maatregelen en afspraken RI&E uitvoeringsfase
 • V&G inspecties (toezicht op de maatregelen)
 • Voorlichting & instructie medewerkers
 • Beschrijving overlegstructuur
 • Maatregelen toegang projectlocatie

De opdrachtgever dient erop toe te zien dat de omschreven risico’s in de ontwerpfase door de uitvoerende partij worden opgepakt en dat maatregelen worden genomen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Alle aannemers op de bouwplaats moeten op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het V&G plan uitvoeringsfase en zo nodig ook het V&G plan ontwerpfase. Iedere werkgever op de bouwplaats is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van zijn eigen medewerkers.

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
 • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring