030 243 64 64
Blog 07/05/2020
Wat mag u van een veiligheidskundige verwachten tijdens de coronacrisis?

Wat mag u van een veiligheidskundige verwachten tijdens de coronacrisis?

In de bouw gaat het werk grotendeels gewoon door, ondanks corona. De focus op de veiligheid is er echter meer dan ooit, want nu moet een besmetting met COVID-19 voorkomen worden. In dit blog leest u wat een veiligheidskundige kan betekenen op projecten om naast de arbeidsveiligheid ook de gezondheid van de medewerkers te borgen.

Veiligheidskundig toezicht op een projectlocatie geeft u grip op de operationele beheersing van gevaren en risico’s tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Sinds kort is daar het coronavirus bij gekomen. Sommige situaties die voorheen de normaalste zaak van de wereld waren, zijn door het coronavirus nu een gezondheidsrisico. Maar waar liggen de risico’s precies en hoe pakt u ze aan?

RI&E in tijden van corona

Een veiligheidskundige geeft uw gehele organisatie inzicht in de (on)veilige situaties en handelingen en helpt bij het handhaven van de coronamaatregelen. Onder meer met een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) worden de belangrijkste arbeidsrisico’s en knelpunten in kaart gebracht. Hieruit volgen concrete aanknopingspunten voor het invullen van uw coronabeleid. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden binnen de 1,5 meter of toilet- en ontspanningsruimtes waar veel personen elkaar ontmoeten.

Coronabeleid opstellen en handhaven

Vervolgens ontwikkelt een veiligheidskundige een plan van aanpak met maatregelen voor het beperken van de gezondheidsrisico’s. Er wordt bijvoorbeeld met u en de onderaannemers meegedacht over omgangsmaatregelen, looproutes, aftekenlijsten, sanctiebeleid, werkafspraken en hygiëneprotocollen. Zo is er minder kans op besmetting met het coronavirus en blijft de productiviteit zo hoog mogelijk.

Hulp van veiligheidskundige in de bouw

Een veiligheidskundige doet er zoveel mogelijk aan om de gezondheidsrisico’s te beperken. Deze zal er op projectlocatie ook dagelijks op toezien dat de gemaakte afspraken worden nageleefd door alle medewerkers. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van knelpunten en oplossingen waarmee een veiligheidskundige u kan ondersteunen.

 • PBM gebruik
  Bedenk welke Persoonlijke Bescherming Middelen op uw bouwplaats verplicht zijn. Een veiligheidshelm, -bril, -schoenen en bedekkende kleding zijn bijvoorbeeld al standaard. Handschoenen kunnen een extra middel zijn om besmetting te voorkomen. Wat is passend voor uw locatie?
 • Looproutes en afstand
  U wilt de 1,5 meter afstand bewaren, maar op sommige plekken is de ruimte beperkt. Hoe creëert u die ruimte? Om elkaar niet te kruisen is soms eenrichtingsverkeer nodig. U kunt voor de duidelijkheid pijlen en strepen op de grond laten aanbrengen.
 • Vervoer
  Voorheen kwamen enkele medewerkers misschien samen in 1 busje naar de bouwplaats. Door alleen reizen te stimuleren is er een kleinere kans op overdracht van het coronavirus. Het is ook goed om na te denken over het contact met leveranciers, die van elders komen en niet bekend zijn met de aanvullende bouwplaatseisen omtrent corona.
 • Werken op hoogte
  Ook op hoogte werken kan op een veilige en gezonde manier. Door afstand te houden en niet met meerdere mensen tegelijk in een te kleine hoogwerker te werken. Is er een lift op de bouwplaats? Dan kan een liftportier toezicht houden op de bediening en het aantal toegestane personen.
 • Schaften
  Uw team verantwoord pauze laten houden, vergt wat aanpassingen zoals meerdere schaftruimtes en schafttijden. Ook de rookpauzes kunt u anders laten indelen, zodat de 1,5 meter afstand altijd gehandhaafd wordt.
 • EHBO
  In bepaalde situaties is minder dan 1,5 meter afstand geoorloofd, zoals eerste hulp. En zijn uw medewerkers ervan op de hoogte dat mond-op-mondbeademing bij reanimatie vanwege corona wordt afgeraden? Hoe gaat u om met bhv’ers die deel uitmaken van een risicogroep? Laat uw team instrueren.
 • Sancties
  Als iemand zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, PBM’s steelt of doet alsof hij corona heeft, kunt u de persoon bijvoorbeeld per direct laten verwijderen van de bouwplaats. Een veiligheidskundige kan u helpen met een sanctiebeleid.
 • Toolboxen en posters
  Om iedereen te helpen herinneren aan de afspraken kunt u toolboxen organiseren en posters laten ophangen. Op zulke infosheets, in meerdere talen, staan de belangrijkste maatregelen uitgelicht.
 • Corona-verantwoordelijke
  Wie praat met uw medewerkers over hun twijfels en problemen? Een veiligheidskundige kan vanuit zijn vakgebied goed meedenken over het nemen van de juiste beheersmaatregelen. Praktische maatregelen die genomen dienen te worden om de gezondheidsrisico’s te beperken. Deze corona-verantwoordelijke is een voorbeeldfiguur en aanspreekpunt op uw bouwplaats. Goed voorbeeld doet volgen.

Veilig werken tijdens coronacrisis

Heeft u hulp nodig bij de invulling van uw veiligheidsbeleid, het coronabeleid en het borgen van de veiligheids-, gezondheids- en corona-maatregelen op uw projectlocatie? De veiligheidskundigen van Kader ondersteunen u graag!

contact

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
 • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring