030 243 64 64
Blog 05/12/2021

Wat je moet weten over arbeidshygiëne

Als werkgever zorg je voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Maar weet je precies welke gezondheidsrisico’s jouw medewerkers lopen? We vertellen je meer over arbeidshygiëne en hoe je de risico’s inzichtelijk krijgt.

Gevaarlijke stoffen, trillingen, geluid, fysieke belasting, klimaat, beeldschermwerk, werkdruk. Blootstelling hieraan komt in bijna iedere organisatie voor en kan op de langere termijn gezondheidsschade veroorzaken. Arbeidshygiëne draait daarom om het herkennen, evalueren en beheersen van deze belastende factoren in de werkomgeving, om zo medewerkers te beschermen.

Waarom weten werkgevers weinig over arbeidshygiëne?

Om de arbeidsrisico’s te beheersen hebben de wat grote(re) mkb’ers een KAM-coördinator of HSE-manager in dienst. Maar de kleinere mkb-ondernemers weten vaak simpelweg niet hoe ze de risico’s in kaart brengen, zijn zich niet bewust van de wetgeving of denken dat het wel meevalt met de risico’s. Ze werken al jaren zo en er is nog nooit iets misgegaan. Maar het niet onderkennen van mogelijke gevaren is een groot risico.

Onderschatte arbeidsrisico’s

Het gevaarlijke aan niet-optimale werkomstandigheden is dat je de gezondheidseffecten pas op de langere termijn merkt. Wanneer het al te laat is. De bouwvakker die jarenlang zwaar tilt. De stratenmaker die elke dag een trilplaat bedient of de thuiswerkende ambtenaar die zich fulltime over een laptop buigt. De risico’s lijken onzichtbaar, maar na langdurige blootstelling ontstaan wel degelijk gezondheidsklachten, zoals longkanker, doofheid of slechte concentratie. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Arbeidshygiëne is hot

Arbeidshygiëne is een hot item en dat blijft zo. Sterker nog, arbeidshygiëne en de gezondheid van jouw medewerkers worden alleen maar belangrijker. Niet alleen vanwege de strengere wet- en regelgeving waaraan je moet voldoen. Ook doordat de media steeds meer aandacht geven aan arbeidsrisico’s en de gevallen waar het misging, ontstaat meer behoefte aan veilige arbeidsprocessen.

Wat je zelf kunt doen

Sommige organisaties gaan pas over arbeidshygiëne nadenken, nadat de Inspectie SZW concludeert dat hun gevaarlijke stoffen-beleid niet op orde is. Gelukkig kun je dat voor zijn door een basis Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en daarna een verdiepende RI&E op te stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid, PSA of fysieke belasting. Vervolgens kun je de problemen bij de bron aanpakken. Want een medewerker die met lawaaiige machines werkt gehoorbescherming geven, lijkt misschien voldoende. Maar veel beter is het om de machines goed te onderhouden, af te schermen of in een andere ruimte te plaatsen.

Arbeidshygiënisch onderzoek laten doen

Liever niet zelf aan de slag met een risicoanalyse? Natuurlijk kun je ook externe deskundigen met een frisse blik inschakelen voor een onderzoek arbeidshygiëne. Bij Kader bestaat dat uit enkele stappen. Wij beginnen altijd met een inventarisatie en initiële risicobeoordeling. Soms blijkt daaruit dat je al voldoende beheersmaatregelen hebt getroffen om te voldoen aan de arbowetgeving.

Zijn de risico’s nog onvoldoende inzichtelijk of beheerst? Dan doen we verdiepend onderzoek met gevalideerde instrumenten of schattingsmodellen, of indien noodzakelijk blootstellingsmetingen op de werkplek. Met die gegevens kunnen we uitspraken doen over de gezondheidsgevaren voor jouw medewerkers. Vervolgens krijg je concrete adviezen over beheersmaatregelen om de risico’s te beheersen.

Hulp bij arbeidshygiëne

Wil je inzicht krijgen in de gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers en voldoen aan de voorschriften van het Arbobesluit? De arbeidshygiënisten van Kader helpen je met de preventie van gezondheidsschade bij jouw werknemers die blootstaan aan belastende factoren. Bel of mail ons voor meer informatie.

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring