030 243 64 64

Coronaplan met coronaprotocol

Je wilt de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers borgen. Ook in tijden van corona. Daarom heb je misschien al coronamaatregelen getroffen binnen je organisatie, maar zijn deze voldoende? Het Coronaplan van Kader Group biedt duidelijkheid.

Wat betekenen de coronamaatregelen voor jou? Op een bouwlocatie gaat het er heel anders aan toe dan in een school of productieomgeving. Hoe kun je voldoen aan de overheids-en RIVM-richtlijnen en wat komt daar allemaal bij kijken? Tijdens de coronacrisis wil je zo verantwoord mogelijk werken vanuit de context van je eigen organisatie of branche. Kader Group helpt je bij het inventariseren van risico’s en gevaren en het treffen van coronamaatregelen. Wij analyseren je organisatie grondig en komen met een praktisch plan van aanpak. Een coronaplan met coronaprotocol geheel toegespitst op jouw branche, processen en medewerkers. Ook kun je een coronacoach inhuren die de uitvoering van de maatregelen begeleidt.

Meerwaarde van een Coronaplan

Als organisatie geef je invulling aan je zorgplicht vanuit de Arbowet: je stelt medewerkers in staat hun werk veilig en gezond te doen. Maar nu het coronavirus je bedrijfsvoering beïnvloedt is je huidige risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) niet meer actueel. Met ons Coronaplan weet je precies waar voor jouw organisatie de aandachtspunten liggen. Je kunt gedegen maatregelen nemen en werknemers informeren en instrueren.

De veiligheidskundigen van Kader Group zitten diep in de coronamaterie en kunnen je een maatwerk coronaplan en coronaprotocol leveren waar je echt iets aan hebt. Deze adviseurs zijn bovendien actief bij diverse opdrachtgevers. Ze begrijpen jouw branche en kunnen successen bij andere bedrijven snel toepassen binnen jouw organisatie.

We denken met u mee en geven praktische tips over de uitvoering van de coronamaatregelen

Onze aanpak

Om een maatwerk Coronaplan voor je te kunnen maken, analyseren wij je situatie tot in detail. Op basis van onze coronavragenlijst, interviews met betrokkenen en een rondgang door je organisatie, brengen we de risico’s in kaart. Uitgangspunten zijn de wet- en regelgeving, de geldende overheids- en RIVM-richtlijnen, je omgeving, werkprocessen en werkzame en aanwezige personen.

In het uiteindelijke Coronaplan vind je de resultaten van de nulmeting en een plan van aanpak voor de coronaproblematiek binnen jouw organisatie. Het Coronaplan is het fundament voor jouw coronaprotocol. De nulmeting brengt risico’s en gevolgen in kaart en vermeldt per risico reductiemaatregelen met vermelding van bron en eventuele toelichting en verantwoordelijke.

Samen bespreken we de maatregelen en je budget. We denken met je mee en geven praktische tips over de uitvoering van de maatregelen. Bovendien helpen we bij het prioriteren ervan. Je kunt bij ons ook een coronacoach of veiligheidskundige inhuren die toeziet op de uitvoering en naleving van de maatregelen.

Het COVID19-virus is veranderlijk dus snel handelen is cruciaal. Binnen 14 dagen kun je een Coronaplan verwachten. De nulmeting voor je coronaprotocol is een momentopname. Versoepelt de overheid de maatregelen? Dan ondersteunen wij je graag bij eventuele aanpassingen van het protocol.

Coronachecklist voor uw organisatie

Om alle coronarisico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen, gebruiken we een checklist gericht op de aspecten omgeving, proces en mens binnen uw organisatie. Uitgangspunt voor de nulmeting en het coronaplan is de arbeidshygiënische strategie. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk het beroep op de inzet van beperkt beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, met uitzondering van specifieke situaties zoals werk in zorginstellingen.

Enkele voorbeelden van vragen in de coronachecklist:

  • Vindt er toezicht plaats dat personeel en derden de coronarichtlijnen en protocollen aanhouden?
  • Is bekend welke medewerkers van de organisatie vallen binnen de kwetsbare groepen binnen de RIVM-richtlijnen?
  • Is er sprake van directe fysieke contacten met derden bij het uitvoeren van werkprocessen?
  • Is geborgd dat personeel tijdens woon-werkverkeer de 1,5 meter afstand kan aanhouden?
  • Is de bedrijfskantine ook tijdens de coronapandemie open voor personeel en derden?

Voor al dit soort stellingvragen krijgt u een advies ter verbetering. In het aansluitende plan van aanpak staan vervolgens de coronamaatregelen duidelijk beschreven. Of het nu gaat om een praktijkruimte, bouwplaats, logistieke ruimte enzovoorts. U krijgt op maat gemaakte werkafspraken die een gezonde en veilige werkplek mogelijk maken, gebaseerd op wetgeving en de RIVM-richtlijnen.

Hulp nodig met het samenstellen en uitvoeren van uw coronaprotocol? Wij helpen u graag!

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring