HSE focus

Met HSE Focus maakt u flexibel gebruik van de kennis van onze Veiligheidskundigen, Arbocoördinatoren, Arbeids- en organisatiedeskundigen, Arbeidshygiënisten, V&G-coördinatoren, BHV-deskundigen, Milieudeskundigen en onze specialisten in machine veiligheid, al dan niet op locatie.

De meerwaarde van HSE Focus

 • Altijd toegang tot specialistische hulp voor de kleine, inhoudelijke vragen; 
 • Verschillende mogelijkheden: u beslist zelf hoeveel ondersteuning u verwacht nodig te hebben en of dat op afstand of op locatie moet zijn; 
 • Voldoen aan uw wettelijke zorgplicht zonder gedoe! 

Heeft u juist behoefte aan flexibele ondersteuning op locatie, bijvoorbeeld voor een werkplekinspectie of het beoordelen van een machine? Ook dan kunt u gebruik maken van HSE Focus!

Onze aanpak

Wilt u wanneer nodig een beroep kunnen doen op onze expertise? Sluit dan een HSE Focus abonnement af en kies een pakket met adviesuren dat bij uw organisatie past. Onze HSE adviseurs kunnen u op afstand helpen met diverse vraagstukken zoals: 

 • Wat moet ik als werkgever geregeld hebben voor medewerkers die vanuit huis werken? 
 • Voldoet mijn opslag van gevaarlijke stoffen aan de eisen uit de PGS 15? 
 • Moet op mijn aangepaste machine een CE-markering aangebracht worden? 
 • Wat is het blootstellingsrisico voor mijn medewerkers bij het werken met een gevaarlijke stof? 
 • Waaraan moet een V&G plan voldoen? 
 • Hoe vaak moet mijn RI&E bijgewerkt worden? 
 • Hoeveel BHV’ers moeten er in mijn organisatie aanwezig zijn?

Arbobeleid en praktische vertaalslag

Vanuit de Arbowet heeft iedere werkgever een zorgplicht: het is uw taak goede arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers te verzorgen. Een goed arbobeleid beperkt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor medewerkers en het ziekteverzuim en bevordert daarnaast re-integratie na ziekte. Dit begint met een intentieverklaring waarin de werkgever schriftelijk aangeeft voor goede arbeidsomstandigheden te willen zorgen en zich inzet om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. Om deze intentie van theorie naar praktijk te vertalen is het belangrijk dat werkgevers zich bewust worden van potentiële risico’s voor werknemersDe volgende stap is het vastleggen van deze risico’s in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E met het plan van aanpak (PvA) vormen daarna de basis van het arbozorgsysteem. 

Kader HSE Management ontzorgt opdrachtgevers dagelijks bij het opstellen, uitvoeren en waarborgen van het arbozorgsysteem. Onze ruim 35 HSE Adviseurs merken vaak na afronding van een opdracht dat de behoefte aan blijvende flexibele ondersteuning groot is. Met HSE Focus voorzien we in die ondersteuning: advies rond Arbowetgeving, arbeidshygiëne, V&G plannen, gevaarlijke stoffen, RI&E’s en bedrijfshulpverlening wanneer u dat nodig heeft, op locatie of op afstand. 

Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.
 • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring