030 243 64 64
Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een verplichting vanuit de Arbowet. Met een actuele risico inventarisatie en evaluatie geeft u als werkgever aantoonbaar invulling aan uw zorgplicht. Hiermee brengt u arbeidsrisico’s in kaart, die met het Plan van Aanpak kunnen worden weggenomen of beperkt. Zo verkleint u met een risico inventarisatie de kans op ongevallen, schades en verzuim, worden beroepsziekten voorkomen en de productiviteit verhoogd.

Bovendien biedt een risico inventarisatie en evaluatie tevens concrete aanknopingspunten voor het verder invullen van uw arbobeleid en de verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie.

Onze ervaren veiligheidsdeskundigen ondersteunen u graag bij de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie, het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak en zo nodig de uitvoering van verdiepende RI&E’s op het gebied van gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en fysische factoren.

Om continu te blijven voldoen aan de Arbowet verzorgen wij graag de periodieke opvolging!

Onderhoudscontract RI&E

Het opstellen van een Arbobrede RI&E is meer dan het afvinken van een checklist. deze Arbowettelijke verplichting vormt juist een mooi instrument is om overzicht te houden over de risico’s en ‘de gaten’ op het gebied van Arbobeleid binnen uw organisatie!

Wanneer de RI&E is opgesteld is het belangrijk om deze te onderhouden en wanneer nodig te actualiseren. In de praktijk laten organisaties vaak nog ééns in de zoveel jaar een RI&E opstellen en denken daarmee voorlopig even te voldoen aan de Arbowettelijk verplichting. Dat is zonde, want er valt zoveel meer uit te halen. Bij iedere wijziging in wetgeving, verandering in werkprocessen of techniek binnen uw organisatie dient een RI&E dient geactualiseerd te worden. Door de RI&E naast actualiseren ook te onderhouden is deze altijd up to date en heeft u continu inzicht in de prioriteiten op het gebied van Arbo en veiligheid voor uw organisatie. Kader kan uw organisatie in de vorm van een onderhoudscontract ondersteunen bij het actueel en relevant houden van uw RI&E.

Onze meerwaarde

Een risico inventarisatie van Kader brengt de belangrijkste arbeidsrisico’s in kaart en biedt daarbij een praktisch Plan van Aanpak met maatregelen voor het wegnemen of beperken van deze risico’s. Hierbij streven wij naar een goede balans tussen volledigheid en uitvoerbaarheid.

Kader beschikt over een beproeft RI&E-instrument, welke continu actueel wordt gehouden. Het RI&E-instrument is logisch opgebouwd en geeft concrete adviezen met betrekking tot verdiepende RI&E’s, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het kennisniveau en takenpakket van de preventiemedewerker.

Met een actuele risico inventarisatie en evaluatie voldoet u niet alleen aan de verplichtingen van de Arbowet. De RI&E biedt concrete aanknopingspunten om uw arbobeleid verder in te vullen en is een goed middel om de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie te verbeteren.

Bij het opstellen van het Plan van Aanpak houden wij altijd rekening met branche-specifieke maatregelen uit de Arbocatalogus, vingerende wet- en regelgeving, arbeidshygiënische strategie en de stand van de wetenschap, techniek en professionele dienstverlening.

Onze aanpak

Wij starten veelal met interviews om een goed beeld te krijgen van de grootte en complexiteit van de organisatie en haar werkzaamheden. Aan de hand van een documentatiestudie en de checklist RI&E inventariseren wij vervolgens de veiligheids-, gezondheidsrisico’s én branche-specifieke risico’s. Daarna maken wij onder begeleiding van de preventiemedewerker of operationeel manager een uitgebreide rondgang door het gebouw of op de projectlocatie.

Op een praktische en systematische manier worden de geïnventariseerde knelpunten beoordeeld. Het resultaat van de bevindingen verwerken wij in de RI&E rapportage. In het Plan van Aanpak beschrijven wij concrete maatregelen, verantwoordelijkheden en termijnen.

Na de toetsing door onze kerndeskundige geven wij invulling aan het Plan van Aanpak door het opvolgen en borgen van de maatregelen. Wanneer verdiepende onderzoeken nodig zijn op het gebied van gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en fysieke belasting dan kunnen wij een onderzoek arbeidshygiëne voor u uitvoeren.

Onze ervaring & expertise

Onze veiligheidsdeskundigen hebben jarenlange praktijkervaring en specifieke vakkennis met het uitvoeren van de risico inventarisatie en evaluatie in uiteenlopende branches. Wij hebben Hogere Veiligheidskundigen in dienst die tevens gecertificeerd kerndeskundige zijn. Zij mogen de toetsing RI&E conform de leidraad ‘RI&E-toets’ van de NVAB uitvoeren.

De ervaring leert dat wij bij de uitvoering van een risico inventarisatie en evaluatie nagenoeg altijd de periodieke opvolging verzorgen. Dit doen wij voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

Hierdoor zijn wij heel goed in staat branche-specifieke risico’s te beoordelen en over passende beheersmaatregelen te adviseren. Wanneer verdiepende RI&E’s nodig zijn om de risico’s goed te beoordelen of in sommige gevallen aan de wet te voldoen, dan kunnen onze arbeidshygiënisten blootstellingsonderzoek uitvoeren.

Naast de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie ondersteunen wij ook bij de verdere invulling van uw arbobeleid, veiligheidsbeleid of bij een of meerdere projectfases. Met onze traject-overstijgende blik denken wij als sparringpartner proactief mee in het oplossen van uiteenlopende vraagstukken!

Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring