030 243 64 64
Werkplekinspecties

Werkplekinspecties

Een werkplekinspectie is een goed middel om invulling te geven aan de verplichtingen van de Arbowet. VCA gecertificeerde bedrijven zijn verplicht werkplekinspecties uit te voeren. Met een werkplekinspectie kan worden beoordeeld of een werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen en wet- en regelgeving. Hiermee kunnen onveilige situaties in een vroegtijdig stadium worden opgespoord en kunnen maatregelen worden getroffen om het risico op incidenten te beperken. Resultaat is minder verzuim door uitval, kostenbesparing en medewerkerstevredenheid.

Onze meerwaarde

Kader Group heeft veel kennis en ervaring op het gebied van werkplekinspecties. Met onze onafhankelijke werkplekinspectie ben je verzekerd van een helder en betrouwbaar inzicht van de veiligheidssituatie van de werkplek. Met Kader Group kun je rekenen op een praktisch advies voor het treffen van verbeteringsmaatregelen. Een veiligheidskundige voert de werkplekinspectie uit en kan daarbij altijd een beroep doen op de specialistische kennis die wij in huis hebben op het gebied van onder andere arbeidshygiënisch onderzoek, gevaarlijke stoffen of fysieke belasting.

Iedere werkplekinspectie bespreken wij mondeling met de opdrachtgever.

Onze aanpak

Wij starten met een gesprek met de opdrachtgever. Doel is een goede afstemming over uitgangspunten, werkwijze, vervolgstappen en verwachtingen. Een veiligheidskundige maakt een  uitgebreide rondgang op locatie en interviewt medewerkers om een goed totaalbeeld te krijgen van de veiligheidssituatie op de werkplek. Arbeidsmiddelen, vluchtwegen, risicovolle werkzaamheden en de BHV organisatie zijn voorbeelden van punten die onder de loep worden genomen.

De uitkomsten van de veiligheidsronde checklist en interviews worden verwerkt in een inspectiedocument. Op basis daarvan wordt bekeken of er nog zaken zijn die ontbreken. Zo nodig wordt een tweede rondgang gemaakt en wordt aanvullende informatie zoals VCA certificaten en VGM plannen verzameld. Als het totaalplaatje compleet is wordt het inspectierapport incl. advies met concrete maatregelen voor verbetering opgemaakt.

Onze ervaring & expertise

Onze veiligheidskundigen hebben jarenlange praktijkervaring met het uitvoeren van een werkplekinspectie in uiteenlopende branches. Kader Group heeft veel specialistische kennis in huis op het gebied van arbeidshygiëne, gevaarlijke stoffen of fysieke belasting. Dit vormt een waardevolle aanvulling op de uitstekende uitvoering van onze werkplekinspecties.

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring