030 243 64 64

Ontwerpfase bouw

In de ontwerpfase is het van groot belang dat wordt nagedacht over veiligheids- en gezondheidsaspecten. Het opstellen van een V&G plan ontwerpfase is een verplichting vanuit het Arbobesluit voor opdrachtgevers van bouwwerken. Kader Group verzorgt de V&G coördinatie en V&G plan ontwerpfase en ontzorgt haar opdrachtgevers bij het voldoen aan de voorschriften van het Arbobesluit tijdens de ontwerpfase bouw!

Meerwaarde V&G coördinatie ontwerpfase

Met het uitbesteden van de V&G coördinatie ontwerpfase en het laten opstellen van een V&G plan ontwerpfase voldoe je niet alleen aan de verplichtingen van het Arbobesluit; het vroegtijdig rekening houden met arbeidsveiligheid is van essentieel belang voor het (kosten-) efficiënt en veilig verlopen van jouw bouwproject!

Zo kunnen in een zo vroeg mogelijk stadium maatregelen worden genomen voor het wegnemen of beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vermijdbare kosten en onaangename verrassingen gedurende alle volgende fases worden voorkomen en er kan betrouwbaarder worden gepland.

Bovendien vormt het V&G plan ontwerpfase de basis voor alle risico inventarisaties van jouw bouwproject.

Ons team bestaat uit gediplomeerde veiligheidsdeskundigen van verschillend niveau. Al onze veiligheidsdeskundigen zijn breed inzetbaar.

Onze mogelijkheden

Kader Group ondersteunt je bij het voldoen aan de verplichtingen van het Arbobesluit. Wij helpen opdrachtgevers het ontwerp zo in te richten dat werknemers in de uitvoerings- gebruiks- en onderhoudsfase veilig en gezond kunnen werken. Mogelijke gevaren kunnen daardoor zoveel mogelijk worden weggenomen en veiligheids- en gezondheidsrisico’s beperkt.

In deze fase kunnen wij de volledige V&G coördinatie ontwerpfase verzorgen of invulling geven aan onder andere SHE studies, het opstellen van een V&G plan ontwerpfase, het samenstellen van een V&G dossier of het agenderen van het onderwerp veiligheid en gezondheid bij de verschillende partijen die aan de slag gaan op het (bouw) project.

Uw wettelijke verplichtingen

Volgens het Arbobesluit dienen opdrachtgevers van projecten in de ontwerpfase bouw al na te gaan of alle partijen op de bouwplaats in de uitvoeringsfase veilig en gezond kunnen werken. In deze eerste fase is het verplicht een coördinator ontwerpfase aan te stellen, een V&G plan ontwerpfase en V&G dossier op te stellen.

Ook dienen grote bouwwerken te worden aangemeld bij de Inspectie SZW en zullen afspraken met de uitvoerende partij schriftelijk moeten worden vastgelegd. Als bij controle door de Inspectie SZW op de bouwplaats blijkt dat niet aan deze verplichtingen is voldaan, kan de opdrachtgever een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Ervaring & expertise

Ons team van veiligheidskundigen heeft een jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van project veiligheid bouwveiligheid, installatieveiligheid, gebruiks- en onderhoudsveiligheid van gebouwen en installaties in alle projectfases.

Passend bij de wensen en de inhoud van de opdracht, levert Kader een gedreven, praktische, proactieve en accurate veiligheidskundige. Het niveau van de inzet van Kader bepaal je zelf.

Hierdoor zijn wij heel goed in staat om al in de ontwerpfase bouw potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kunnen optreden in de daarop volgende projectfases, vast te stellen, weg te nemen en/of te beperken.

In deze ontwerpfase bouw hebben wij onder andere (green- en brownfield) projecten in de gezondheidszorg (ziekenhuizen), geneesmiddelen-  en foodindustrie (melkpoeder, babyvoeding en kaas fabrieken) begeleid. Daarbij hebben wij deze opdrachtgevers ook ontzorgd in de uitvoeringsfase en commissioning van de daarbij behorende proces- of gebouwgebonden installaties.

Daar waar nodig kunnen wij specialisten, zoals bijvoorbeeld procesveiligheidskundigen voor het uitvoeren van HAZOP studies, ATEX deskundigen in verband met stof of gas explosieveiligheid inzetten.

Wat beloven wij

Met de inzet van deskundige en ervaren veiligheidskundigen ondersteunen wij onze opdrachtgevers op het gebied van HSE management; Health, Safety en Environment.

Onze zelfstandig opererende professionals investeren in kennis over uw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en professional is hierbij van essentieel belang.

Zo kunt u zich zonder zorg richten op uw primaire proces en is continuïteit op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gegarandeerd.

Met onze veiligheidskundige expertise binnen uiteenlopende branches en projectfases bent u met Kader verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!

Branches

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring