030 243 64 64
V&G plan ontwerpfase

V&G plan ontwerpfase

Het V&G plan ontwerpfase is een projecteigen document, waarin de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden beschreven. Het V&G plan ontwerpfase is een verplichting vanuit het Arbobesluit. Ervaren Hogere Veiligheidskundigen van Kader ontzorgen je bij het opstellen van het V&G plan ontwerpfase, daar waar het jou bijvoorbeeld aan expertise of capaciteit ontbreekt. Met onze praktische vertaalslag van wet- en regelgeving bieden wij een absolute meerwaarde!

Onze meerwaarde

Door onze ruime ervaring in de V&G coördinatie uitvoeringsfase kunnen we heel goed inschatten wat de impact van de maatregelen op papier tijdens de uitvoering in de praktijk  betekenen. Hierdoor zetten wij een V&G plan ontwerpfase neer, dat voldoet aan de verplichtingen van het Arbobesluit én dat ook werkt in de praktijk!

Naast het opstellen van het V&G plan ontwerpfase kunnen wij de volledige V&G coördinatie tijdens de ontwerpfase, en op een later moment de V&G coördinatie en het VGM plan uitvoeringsfase voor je verzorgen. Je bent verzekerd van veiligheidskundige ondersteuning door een deskundige partner tijdens alle projectfases. Je kunt je zorgeloos op je primaire proces richten, terwijl de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers continu wordt geborgd en je voldoet aan wet- en regelgeving!

Bij het opstellen van het V&G plan ontwerpfase kijken wij niet alleen naar het moment van de ontwerpfase, maar juist ook naar de fases die daarop volgen!

Onze aanpak

Samen met onze opdrachtgevers inventariseren wij wat de randvoorwaarden van het totale project zijn. Afhankelijk van risico inventarisaties & evaluaties, budget, tijd en omvang van het project stellen wij het V&G plan ontwerpfase op. Dit is een praktisch plan waarin de opdrachtgever zich herkent, dat door alle partijen wordt begrepen en dat voldoet aan de verplichtingen van het Arbobesluit.

Het V&G plan ontwerpfase wordt opgesteld door een Hogere Veiligheidskundige, juist omdat deze veiligheidsdeskundige beleidsmatig inzicht heeft en het totale project goed kan overzien. Daar waar nodig schakelt de Hogere Veiligheidskundige een specialist in.

Veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in het ontwerp niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen worden omschreven. Naast beheersmaatregelen leggen wij planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie in het V&G plan vast.

Verplichte informatie V&G plan ontwerpfase

Het door ons opgestelde V&G plan ontwerpfase bevat in ieder geval de volgende verplichte informatie:

  • Projectomschrijving
  • Overzicht betrokken organisaties
  • Coördinator ontwerpfase
  • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontwerp (uitvoerings-, beheer- en onderhoudsfase van het ontwerp)
  • Plan van Aanpak, inclusief beheersmaatregelen en afspraken, voortvloeiende uit RI&E ontwerpfase
  • De wijze waarop toezicht op de beheersmaatregelen wordt uitgeoefend
  • De bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de onderzoeken en rapportages die hieraan ten grondslag liggen
  • De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de projectlocatie wordt gegeven

Onze ervaring & expertise

Een Hogere Veiligheidskundige zet een V&G plan ontwerpfase neer dat ook werkt in de praktijk!

Ons team van veiligheidsdeskundigen heeft jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van project veiligheid, bouwveiligheid en installatieveiligheid in alle projectfases.

Hierdoor zijn wij heel goed in staat om bij het opstellen van het V&G plan ontwerpfase veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kunnen optreden in de daarop volgende projectfases, vast te stellen, weg te nemen en/of te beperken.

Wij hebben onder andere (green- en brownfield) projecten in de gezondheidszorg (ziekenhuizen), geneesmiddelen- en foodindustrie (melkpoeder, babyvoeding en kaas fabrieken) begeleid. Daardoor begrijpen wij heel goed wat de consequenties van beheersmaatregelen in de praktijk zullen betekenen.

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring