030 243 64 64
Uitvoeringsfase bouw

Uitvoeringsfase bouw

De uitvoeringsfase is een turbulente periode. Een goede samenwerking tussen de verschillende contractors is van groot belang. Als uitvoerende partij ben je verantwoordelijk voor het veilig en gezond (kunnen) werken van alle partijen op de projectlocatie. Dit is een verplichting vanuit het Arbobesluit. Kader Group verzorgt de V&G coördinatie en biedt veiligheidskundig toezicht op de projectlocatie. Hiermee is de arbeidsveiligheid van alle partijen (aannemer, onderaannemers, nevenaannemers en hun onderaannemers) continu geborgd!

Meerwaarde overall V&G coördinatie

Met het uitbesteden van de overall V&G coördinatie voldoe je aan de verplichtingen van het Arbobesluit zonder dat je zelf een V&G coördinator hoeft aan te stellen.

Zo kun je de focus leggen op jouw kernactiviteit, terwijl de arbeidsveiligheid tijdens deze bouwwerkzaamheden wordt gecoördineerd en geborgd door een deskundige partij.

Een (kosten-) efficiënte en beheersbare uitvoering van jouw (bouw)project is het resultaat. Incidenten, onveilige situaties, adhoc werkzaamheden, overwerk en onnodige faalkosten worden geminimaliseerd. De kans op imago en/of letselschade is hierdoor beperkt. Dit leidt tot een veilige en succesvolle uitvoering van jouw project met tevreden medewerkers en stakeholders!

Een krachtig team van goed op elkaar ingespeelde veiligheidskundigen ontzorgt u bij de overall V&G coördinatie en het veiligheidskundig toezicht op de projectlocatie.

Onze mogelijkheden

Kader Group ondersteunt je bij de V&G coördinatie en het veiligheidskundig toezicht tijdens de uitvoeringsfase. Afhankelijk van de werkzaamheden schalen wij het veiligheidskundig toezicht tijdens de uitvoering op of juist af.

Op basis van een risico inschatting en het beschikbare budget voor veiligheid, geven wij advies over de minimale veiligheidskundige inzet om te voldoen aan de randvoorwaarden van veiligheid en wettelijke criteria. Daarbij geven wij ook aan wat de opties van ‘nice to have’ zijn.

Bij voorkeur hebben wij je al in een vroegtijdig stadium, bij de voorbereidingsfase, begeleid bij het bepalen van het HSE beleid en het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase. Hierdoor kunnen wij deze veiligheidscultuur tijdens de uitvoeringsfase op een natuurlijke en efficiënte manier verder uitdragen. En er op toezien dat dit op de projectlocatie door alle partijen wordt nageleefd.

Uw wettelijke verplichtingen

Volgens het Arbobesluit ben je als uitvoerende partij verplicht een V&G coördinator aan te stellen of een externe partij hiervoor in te schakelen. Het veilig en gezond (kunnen) werken op de bouwplaats is een verantwoordelijkheid die bij de uitvoerende partij ligt.

Het actueel houden van het V&G plan, het goed uitvoeren van maatregelen die hieruit voortvloeien en het coördineren van de samenwerking tussen verschillende partijen zijn taken die wettelijk onder deze verantwoordelijkheid vallen.

Ervaring & expertise

Ons team van veiligheidsdeskundigen heeft veel ervaring in de begeleiding van opdrachtgevers bij de uitvoering van complexe, grote bouwwerken en installaties. Zij beschikken over een jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van project veiligheid, bouwveiligheid, installatieveiligheid, gebruiks- en onderhoudsveiligheid van gebouwen en installaties.

Gedurende de looptijd van het project houden wij nauwlettend in de gaten of de veiligheidskundige ondersteuning opgeschaald of juist gedowngraded moet worden.

Wij hebben onder andere projecten in de gezondheidszorg (ziekenhuizen), geneesmiddelen- en foodindustrie (melkpoeder, babyvoeding en kaas fabrieken) tijdens de uitvoeringsfase begeleid. Daarbij hebben wij deze opdrachtgevers ook ontzorgd in de ontwerpfase en commissioning van de daarbij behorende proces- of gebouwgebonden installaties.

Daar waar nodig kunnen wij specialisten zoals arbeidshygiënisten, procesveiligheidskundigen, trainers of specialisten voor het uitvoeren van ongevalveiligheidsonderzoek inzetten.

Wat beloven wij

Met de inzet van deskundige en ervaren veiligheidskundigen ondersteunen wij onze opdrachtgevers op het gebied van HSE management; Health, Safety en Environment.

Onze zelfstandig opererende professionals investeren in kennis over uw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en professional is hierbij van essentieel belang.

Zo kunt u zich zonder zorg richten op uw primaire proces en is continuïteit op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gegarandeerd.

Met onze veiligheidskundige expertise binnen uiteenlopende branches en projectfases bent u met Kader verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!

Branches

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring