030 243 64 64
Veiligheidskundig toezicht

Veiligheidskundig toezicht

Veiligheidskundig toezicht geeft continu grip op de operationele beheersing van gevaren en risico’s tijdens de dagelijkse werkzaamheden op een projectlocatie of binnen een huidig productieproces. De veiligheidskundige geeft de gehele organisatie inzicht in (on)veilige situaties en handelingen. Kader Group verzorgt met de inzet van Middelbare Veiligheidskundigen intensieve veiligheidsbeheersing op projectlocaties. Met onze veiligheidskundige ervaring in diverse branches bieden we een absolute meerwaarde!

Onze meerwaarde

Veiligheid is op vele vlakken een belangrijk onderwerp, zowel maatschappelijk als in het bedrijfsleven. Bedrijven en organisaties pogen risico’s te minimaliseren vanwege de vele belangen op het spel. Het verwaarlozen van het HSE beleid is geen optie. Wij begrijpen dat. Onze veiligheidskundigen zijn Middelbare Veiligheidskundigen die plannen maken, opstarten en de uitvoering hiervan coördineren. Met de inzet van een veiligheidskundige van Kader Group heb je continu grip op je gevaren en risico’s en werk je actief aan je Arbobeleid. Samen zorgen we er voor dat iedereen ’s avonds gezond en veilig weer thuis komt!

De Middelbare Veiligheidskundige begint aan de opdracht met specifieke aandacht voor het projectteam en de werkomgeving. Samen worden tenslotte de beste resultaten bereikt!

Onze aanpak

Kader Group zorgt dat de ervaring en kennis van de veiligheidskundige aansluiten bij jouw vraagstuk en verwachtingen. Door intensief veiligheidskundig toezicht en op coachende wijze te werken (h)erkent de veiligheidskundige vroegtijdig gevaren en bijbehorende risico’s. Door open en heldere communicatie worden vervolgens in overleg met de operationele medewerkers praktische beheersmaatregelen genomen.

Het veiligheidskundig toezicht kunnen wij flexibel verzorgen: bijvoorbeeld overdag, maar ook op onregelmatige werktijden. Door een tweede veiligheidskundige in te zetten kunnen we continuïteit borgen in geval van ziekte of vakantie. De Middelbare Veiligheidskundige houdt zijn werkzaamheden bij in rapportages, zodat de verantwoordelijkheid rond de veiligheidsbeheersing aantoonbaar is.

Onze ervaring & expertise

Veiligheidskunde is een breed vakgebied, veiligheidsdeskundigen zijn daarom in een grote diversiteit aan branches vindbaar. Onze veiligheidskundigen hebben ervaring in projecten voor onder meer bouwbedrijven, installatietechnische bedrijven, defensie, lokale overheden, voedingsmiddelenindustrie en de medische wereld.

Wij hebben onder andere veiligheidskundig toezicht verzorgd bij een opdrachtgever in de betonwereld, bij de nieuwbouw van een scheepswerf en kantoren in Friesland. Taken waarmee onze Middelbare Veiligheidskundigen zich bezig houden als onderdeel van veiligheidskundig toezicht zijn V&G plannen, hijsplannen, veiligheidscoördinatie, werkvergunningensysteem, BHV organisatie, werkplekinspecties, veiligheidsoverleggen, arbeidsmiddelencontroles, materieelcontroles en beheersing van gevaarlijke stoffen.

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring