030 243 64 64
V&G coördinatie

V&G coördinatie

Een goede V&G coördinatie uitvoeringsfase is van belang bij nieuwbouw of verbouw van bouwwerken. Als uitvoerende partij bent u vanuit het Arbobesluit verplicht een V&G coördinator uitvoeringsfase aan te stellen. Met een V&G coördinator van Kader Group voldoe je aan de verplichtingen van de wet en draag je zorg voor een goede en veilige samenwerking tussen alle uitvoerende partijen op de projectlocatie conform de geldende veiligheidsregels!

Onze meerwaarde

Met de overall V&G coördinatie van Kader Group ontzorgen wij je bij de invulling van wet- en regelgeving zonder dat je zelf een V&G coördinator hoeft aan te stellen. Zo kun jij je  focussen op je primaire proces en geven wij invulling aan het projectmatig werken op de projectlocatie. Hierdoor houd je rust in je eigen bedrijfsprocessen.

Onze V&G coördinator zal je tijdens de uitvoeringsfase continu adviseren over de benodigde ondersteuning op basis van de cyclus van het project. Afhankelijk van de werkzaamheden op de projectlocatie, schalen wij de veiligheidskundige inzet op of juist af.

Wij hanteren een flexibele opstelling in aanwezigheid door op ieder moment van de dag en afhankelijk van de risico’s van werkzaamheden, veiligheidskundig toezicht te bieden.

Afhankelijk van de omvang van een project zal de V&G coördinator in veel gevallen een Hogere Veiligheidskundige zijn. Daar waar specialistische kennis (procesveiligheid) nodig is, wordt een beroep gedaan op een collega specialist.

Onze aanpak

Kader Group inventariseert altijd eerst de wensen, eisen en behoeften van de opdrachtgever. Het is voor ons van groot belang inzicht te krijgen in het gewenste veiligheidsniveau (intensief of globaal veiligheidskundig toezicht) en het commitment vanuit een opdrachtgever.

Samen met onze opdrachtgever wordt het HSE beleid bepaald, daarna geven wij invulling aan het veiligheidsbeleid. Binnen de randvoorwaarden van de wet, dragen wij zorg voor invulling van de wettelijke verplichtingen en het gewenste veiligheidsniveau. Wanneer het HSE beleid al is beschreven in het V&G plan uitvoeringsfase, hanteert Kader Group dit als basis voor de praktische invulling van de V&G coördinatie.

Wij plaatsen alleen een V&G coördinator met de juiste kennis en ervaring, passend binnen de bedrijfscultuur van de opdrachtgever. Hierdoor is de V&G coördinator ook prima in staat om bijvoorbeeld klanten of een inspecteur SZW vanuit de visie van de opdrachtgever rond te leiden.

Tijdens het project gaat de V&G coördinator met je in gesprek over de consequenties van verschillende acties. Operationele uitvoering wordt dus continu afgezet tegen het HSE beleid. Dit kan betekenen dat de V&G coördinator signaleert dat de veiligheidskundige inzet opgeschaald of juist afgeschaald moet worden.

Ter ondersteuning van de V&G coördinator of veiligheidsdeskundige proberen wij op ieder project van omvang, in goed overleg met de opdrachtgever, een junior veiligheidskundige te plaatsen. Zo is in geval van ziekte, vakantie of uitval de continuïteit gegarandeerd. Deze junior veiligheidskundige ondersteunt het team bij onder andere administratieve werkzaamheden, veiligheidskundig toezicht op de projectlocatie of bij het verzorgen van toolboxen.

Taken V&G coördinator

De V&G coördinator van Kader draagt zorg voor een veilige en goede samenwerking tussen de verschillende partijen (werkgevers, werknemers en zelfstandigen) die op de projectlocatie aanwezig zijn.

Door intensief veiligheidskundig toezicht en continue afstemming van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen tussen de verschillende contractors, wordt alles in goede banen geleid en worden werkzaamheden op een doeltreffende en veilige manier uitgevoerd.

Werkzaamheden zoals de inrichting van werkvergunningssystemen, de voorlichting naar werknemers, het instellen van safetyrooms en het actueel houden van het V&G dossier behoren ook tot het takenpakket van de V&G coördinator.

Onze ervaring & expertise

Wanneer bijvoorbeeld uitvoerende partijen niet goed samenwerken of als risico’s groter zijn door complexere processen, dan adviseren wij op te schalen. Loopt een project tegen het einde en is er minder capaciteit nodig, dan zullen wij de veiligheidskundige inzet juist afschalen.

Ons team van veiligheidsdeskundigen heeft veel ervaring in de begeleiding van opdrachtgevers bij de uitvoering van complexe, grote bouwwerken en installaties. Zij beschikken over een jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van project veiligheid, bouwveiligheid, installatieveiligheid, gebruiks- en onderhoudsveiligheid van gebouwen en installaties.

Wij hebben onder andere de V&G coördinatie van projecten in de gezondheidszorg (ziekenhuizen), geneesmiddelen- en foodindustrie (melkpoeder, babyvoeding en kaas fabrieken) en windenergie verzorgd. Landelijk bekende projecten hebben wij van begin tot eind tijdens de uitvoeringsfase begeleid.

Eén daarvan was Danone Nutricia, hét project voor de voedselverwerkende industrie. Kader heeft meegedacht over een aantal veiligheidsmaatregelen tijdens de voorbereidingsfase en heeft de overall V&G coördinatie vanaf de start van de bouw tot en met de oplevering van de fabriek, verzorgd. Nu het project is afgerond, levert Kader interim veiligheidsdeskundigen totdat alle vaste functies zijn ingevuld.

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring