030 243 64 64
Voorbereidingsfase bouw

Voorbereidingsfase bouw

In de voorbereidingsfase worden alle V&G maatregelen getroffen om een project concreet voor te bereiden op een veilige en efficiënte uitvoering. Een goede organisatie en het maken en vastleggen van afspraken met alle partijen op de projectlocatie zijn hierbij cruciaal. Kader geeft invulling aan het V&G plan en draagt zorg voor het bepalen en vastleggen van de randvoorwaarden. Hiermee voldoe je aan de wettelijke verplichtingen en ben je verzekerd van een efficiënte & veilige uitvoering!

Meerwaarde V&G voorbereiding

Een goede organisatie en V&G voorbereiding draagt zorg voor een (kosten-) efficiënte en beheersbare uitvoering van jouw project! De investering in een goede voorbereiding betaalt zich absoluut terug in de uitvoeringsfase.

Incidenten, onveilige situaties, adhoc werkzaamheden, overwerk en onnodige faalkosten worden geminimaliseerd. De kans op imago en/of letselschade in de uitvoeringsfase is hierdoor beperkt. Dit betekent een veilige en succesvolle uitvoering van jouw project met tevreden medewerkers, opdrachtgevers en aandeelhouders als resultaat.

De investering in een goede voorbereiding betaalt zich absoluut terug in de uitvoeringsfase!

Onze mogelijkheden

Kader ondersteunt haar opdrachtgevers bij het treffen van alle V&G maatregelen in de voorbereidingsfase. Afhankelijk van het beschikbare budget voor veiligheid, zetten wij een veiligheidscultuur (HSE beleid) neer die minimaal voldoet aan de randvoorwaarden van veiligheid, wensen en eisen van verschillende partijen én wettelijke criteria.

Onze veiligheidsdeskundigen dragen zorg voor het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase, het (laten) aanvragen van verplichte vergunningen en een goede planning, organisatie en communicatie van uit te voeren werkzaamheden conform de veiligheidscriteria.

De selectie en toetsing van contractoren op basis van de gestelde veiligheidseisen uit het V&G plan ontwerpfase, het verzorgen van trainingen op het gebied van arbeidsveiligheid en de vastlegging van tijdelijke voorzieningen, zoals werkvergunningsysteem, beveiliging, safetyroom en procedures kun je volledig overlaten aan de veiligheidskundigen van Kader.

Uw wettelijke verplichtingen

Volgens wet- en regelgeving dienen opdrachtgevers in de voorbereiding het V&G plan uitvoeringsfase op te stellen en vergunningen, zoals bouw- en milieuvergunningen, aan te vragen.

Als dat nog niet gebeurd is in de ontwerpfase bouw, is deze fase het laatste moment dat voldaan kan worden aan de meldingsplicht conform Arbobesluit; grote bouwwerken zullen moeten worden aangemeld bij de Inspectie SZW.

Onze aanpak

Op basis van een persoonlijk gesprek inventariseren wij de randvoorwaarden, de omvang en doorlooptijd van het project. Jouw begroting voor veiligheid vormt de basis voor de verdere uitwerking van de veiligheidscultuur. Daar waar nodig adviseren wij over de ‘must haves’ en nice to haves’ ten aanzien van het HSE beleid.

Juist in de voorbereidingsfase is inzichtelijk, welke investering nodig is voor veiligheidskundige inzet.

Juist in de voorbereidingsfase is inzichtelijk, welke investering nodig is voor veiligheidskundige inzet. Hoe eerder wij kunnen worden betrokken in het proces, hoe meer rekening er kan worden gehouden met contouren en eisen. De voorbereidingsfase is daarbij hét moment!

Wat beloven wij

Met de inzet van deskundige en ervaren veiligheidskundigen ondersteunen wij onze opdrachtgevers op het gebied van HSE management; Health, Safety en Environment.

Onze zelfstandig opererende professionals investeren in kennis over uw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en professional is hierbij van essentieel belang.

Zo kunt u zich zonder zorg richten op uw primaire proces en is continuïteit op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gegarandeerd.

Met onze veiligheidskundige expertise binnen uiteenlopende branches en projectfases bent u met Kader verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!

Branches

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring