030 243 64 64

V&G Plan uitvoeringsfase

Het V&G plan uitvoeringsfase beschrijft wat er geregeld is om de veiligheid en gezondheid van alle uitvoerende partijen op een projectlocatie te waarborgen. Het V&G plan uitvoeringsfase is een verplichting vanuit het Arbobesluit. Onze gediplomeerd veiligheidskundigen begeleiden je graag bij het opstellen van een doordacht en praktisch V&G plan uitvoeringsfase!

In het V&G plan uitvoeringsfase worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s en beheersmaatregelen beschreven, maar ook de planning, betrokken partijen en samenwerking van hoofd- en onderaannemer(s) op het gebied van veiligheid en gezondheid. Vanaf het moment van gunning is de uitvoerende partij, de partij die aangewezen is de coördinatie op zich te nemen, verantwoordelijk voor het actueel houden en aanvullen van het V&G plan uitvoeringsfase.

Onze meerwaarde

Door de ruime ervaring van onze gediplomeerd veiligheidskundigen (HVK, MVK en BVK) kunnen we heel goed inschatten wat de effectiviteit en uitvoerbaarheid van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op papier daadwerkelijk betekenen in de uitvoering.

Veiligheid is geen toeval of kwestie van geluk, het is het resultaat van gerichte maatregelen die de veiligheid en gezondheid moeten waarborgen!

Hierdoor zetten wij een V&G plan uitvoeringsfase neer dat voldoet aan de verplichtingen van het Arbobesluit en dat ook werkt in de praktijk!

Met Kader Group ben je verzekerd van een deskundige partij die mee kan denken over veiligheid én bedrijfskundige processen tijdens alle projectfases. Naast het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase kunnen wij de volledige V&G coördinatie verzorgen, zodat jij zich zorgeloos kunt richten op de inhoud van je core business.

 

Wat ons betreft zijn verwachtingen en te nemen maatregelen vooraf helder en vormen deze nooit een verrassing tijdens de projectuitvoering

Onze aanpak

Onze veiligheidskundigen begeleiden je bij het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase. Zij voeren de regie, maar uiteraard in nauwe samenwerking met jou als opdrachtgever. Zo helpen zij je bij het identificeren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en adviseren over praktische beheersmaatregelen om deze risico’s te minimaliseren of zelfs weg te nemen.

Naast deze beheersmaatregelen worden planning, samenwerking en overlegstructuren met uitvoerende partijen tijdens de realisatie in het V&G plan vastgelegd. Daarbij voorzien wij opdrachtgever en opdrachtnemers van duidelijke informatie over verwachtingen en te nemen maatregelen.

Dit resulteert in een praktisch V&G plan uitvoeringsfase waarin de opdrachtgever zich herkent, dat door alle partijen op de projectlocatie wordt begrepen en dat voldoet aan de verplichtingen van het Arbobesluit.

Verplichte informatie V&G plan uitvoeringsfase

Het door ons opgestelde V&G plan uitvoeringsfase bevat in ieder geval de volgende verplichte informatie:

  • Projectomschrijving
  • Overzicht betrokken ondernemingen op de projectlocatie
  • Coördinator uitvoeringsfase
  • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) specifieke gevaren voor, het bouwwerk, de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van bouwwerkzaamheden en de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.
  • Plan van Aanpak, inclusief beheersmaatregelen en afspraken, voortvloeiende uit de RI&E
  • De wijze waarop toezicht op de beheersmaatregelen wordt uitgeoefend
  • De bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de onderzoeken en rapportages die hieraan ten grondslag liggen
  • De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de projectlocatie wordt gegeven

Kennis en ervaring

Ons team van veiligheidsdeskundigen heeft jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van project veiligheid, bouwveiligheid en installatieveiligheid in alle projectfases.

Hierdoor zijn wij heel goed in staat om bij het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kunnen optreden vast te stellen, weg te nemen en/of te beperken.

Wij hebben onder andere (green- en brownfield) projecten in de gezondheidszorg (ziekenhuizen), geneesmiddelen- en foodindustrie (melkpoeder, babyvoeding en kaas fabrieken) begeleid. Daardoor begrijpen wij heel goed wat de consequenties van beheersmaatregelen in de praktijk zullen betekenen.

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring